Duch Święty a ewangelizacja Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty lęborskiego rejonu DK

W słoneczną niedzielę 5 czerwca 2016 roku przeżywaliśmy ostatni w tym roku formacyjnym Rejonowy Dzień Wspólnoty w Lęborku pod hasłem Duch Święty a ewangelizacja.
Zawiązanie wspólnoty nastąpiło w auli Oratorium. Para rejonowa powitała licznie przybyłych członków wspólnoty, Moderatora rejonowego o. Przemka a szczególnie parę diecezjalną Genię i Krzysia Wieckich. Po zapaleniu świecy odmówiono Modlitwę Pańską oraz modlitwę do Ducha Świętego. Następnie Wojtek zaintonował pieśń do Ducha Świętego, zaś cały przebieg RDW zawierzono Matce Bożej.
Tradycyjnie już Diakonia Komunikacji Społecznej przygotowała dla wszystkich pamiątkową książeczkę z wszystkimi tekstami. W namiocie spotkania rozważaliśmy Słowo Boże (Dz 4, 14–19), które odczytał Moderator rejonowy o. Przemek.

Pełni radości o godz. 14.00 udaliśmy się na uroczystą Eucharystię wspólnotową, która była sprawowana w intencji podziękowania za sakrament małżeństwa, odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej Matki Kościoła oraz w intencji wspólnoty rodzin i kapłanów posługujących w Domowym Kościele. Oprawę muzyczną za kontuarem organowym zapewnił Wojtek. W kazaniu nasz Moderator przypomniał o postawie dziękczynienia i uwielbienia Boga m.in. we współmałżonku, dziecku, kapłanie – by poznać plan działania Boga i wcielać go w swoim życie.

Po eucharystii udaliśmy się do Auli Jana Pawła II, gdzie po krótkiej przerwie na kawę i ciasto o. Przemek wygłosił konferencję nt. Ewangelizować w mocy Ducha Świętego. Każdy chrześcijanin jest powołany do działalności misyjnej, do ewangelizacji, która przynosi owoce, jeżeli otworzymy się na działanie Ducha św. Kapłan skierował do nas pytanie – byśmy podjęli refleksję, w którym miejscu jesteśmy:

  • przed wieczernikiem – gdy zwycięża postawa roszczeniowa, ludzkie pragnienia
  • w wieczerniku – postawa oczekiwania na impuls od pana Boga, potrzeba przemiany lecz towarzyszy temu słabość i lęk
  • po przyjęciu Ducha Świętego, który wypełnia nas wewnętrznie i przemienia, a wówczas nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.

Po konferencji tematycznej nastąpiło dzielenie się życiem. Swoje świadectwo przeżycia  Świętowania Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu przedstawili Bogusia i Paweł oraz Lucyna.
Pieśń Pan jest mocą swojego ludu poprzedziła świadectwo o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, które przedstawili Krysia i Andrzej.

Radosną chwilą były życzenia dla jubilatów.
Od ostatniego RDW jubileusz 30-lecia  zawarcia związku małżeńskiego – perłowe gody –  obchodzili Krysia i Andrzej Konkolowie. Natomiast już za parę dni (14 czerwca br.) jubileusz 30-lecia kapłaństwa będzie obchodził o. Piotr Pospieszny – opiekun kręgu św. Maksymiliana Kolbe. Były kwiaty i gromkie, śpiewane życzenia dla Jubilata Życzymy, życzymy, zaś Wojtek przedstawił znaczenia słowa KAPŁAN.

Kkroczyć wiernie za Mistrzem z Nazaretu
Aadorować Tego, który zostawił nam Swoje Ciało i Swoją Krew
Pprowadzić innych do spotkania z Chrystusem w sakramentach
Łłowić zagubionych
Aasystować, towarzyszyć potrzebującym obecności i wsparcia
Nnawracać się i z gorliwością zachęcać do tego innych

Po życzeniach nastąpił kolejny punkt Paschalnego Dnia Wspólnoty czyli wybory nowej pary rejonowej. Ustępująca para przedstawiła wspólnocie trzy pary małżeńskie. Na gotowość służby odpowiedzieli Basia i Jarek, Asia i Tadeusz oraz Dorotka i Sławek. Podczas gdy krąg rejonowy, wraz z parą diecezjalną, zebrał się w Oratorium, Krysia i Andrzej poprowadzili modlitwę całej wspólnoty. W intencji wyborów odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Dokonano wyboru nowej pary rejonowej, którą zostali Basia i Jarek Kozakiewiczowie, zastępując w tej posłudze Lucynę i Wojtka Siedlików. Po emocjach  „wyborczych” nastąpiły podziękowania dla pary ustępującej oraz dla kapłanów o. Przemka i o. Pawła, którzy już wkrótce obejmują nowe miejsca posługi kapłańskiej.

Na zakończenie Moderator rejonowy o. Przemek udzielił wszystkim błogosławieństwa.
Całość RDW zakończyła Agapa przy grillu na terenie ogrodu klasztornego.

Dziękujemy wszystkim za bardzo liczny udział i świadectwo przeżywania wspólnoty. Jak co roku, wakacje będą dla członków Domowego Kościoła nie tylko czasem zasłużonego odpoczynku, ale również okazją do przeżycia rekolekcji formacyjnych.

Lucyna i  Wojtek

Fotorelacja