Moderator

ks. Marek CieszyńskiModeratorem rejonu Tczewskiego jest ks. Marek Cieszyński