Diakonia Komunikowania Społecznego

Diakonia Komunikowania Społecznego jest obecna w rejonie od września 2014 r. Posługujący w diakonii „gromadzą się” wokół serwisu www.pelplin.oaza.pl, diecezjalnego kwartalnika „Oazowicz”, a w przyszłości i innych czasopism Ruchu. Członkowie diakonii dokumentują ważniejsze wydarzenia z życia rejonu i promują Domowy Kościół na zewnątrz. Ponadto uczestniczą w spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego.

Odpowiedzialni:
Małgorzata i Krzysztof Nowak
DK Bytów
e-mail:
telefon: 603 052 441