Dokumenty Kościoła

  1. Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci
  2. Musicam sacram – Instrukcja o muzyce w świętej liturgii.
  3. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza
  4. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
  5. Redemptionis sacramentum – Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią.
  6. Sacrosanctum Concilium – Konstytucja Soboru Watykańskiego II o liturgii świętej.
  7. Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach

Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci
Musicam sacram Musicam sacram
Instrukcja o muzyce w świętej liturgii.
Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
Redemptionis sacramentum Redemptionis sacramentum
Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią.
Sacrosanctum Concilium Sacrosanctum Concilium
Konstytucja Soboru Watykańskiego II o liturgii świętej.
Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach