Diakonia Liturgiczna

Gromadzi ona małżeństwa i młodzież, które swój charyzmat rozpoznają jako służbę na polu liturgii. Do zadań Diakonii Liturgicznej w naszym rejonie należy: przygotowanie oprawy liturgicznej wszystkich spotkań rejonowych Ruchu oraz „ożywianie” liturgii w parafiach.

Naszym pragnieniem jest głębsze zaangażowanie się w przeżywanie Liturgii poprzez podejmowanie posług liturgicznych, modlitwę i formację religijną. Chcemy coraz lepiej przygotowywać się do tej posługi, a także poprzez życie czytanym Słowem Bożym być Jego świadkami.

To wielki przywilej i dar  posługiwać samemu Panu, a jednocześnie być Jego świadkiem i nieść Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie się znajdujemy w swoim codziennym życiu.

Zapraszamy do włączenia się w Diakonię Liturgiczną!

Osoba odpowiedzialna:

Jan Chmara
DK w Nowej Karczmie
tel. 601 639 033