Diakonia Deuterokatechumenatu

Diakonia Deuterokatechumenatu istnieje w ramach diakonii Jedności  Ruchu Światło-Życie dla realizacji zadania jakim jest formowanie uczniów Chrystusa i dojrzałych chrześcijan, a więc troszczy się o prawidłową formację różnych grup stanowych i wiekowych.

Troska ta przejawia się przez wykonywanie konkretnych zadań, do których należą m.in.:

  • orientowanie się, ile jest grup formacyjnych (po którym stopniu oazy) w rejonie/diecezji, a co za tym idzie troska o to, aby wszyscy uczestnicy oaz znaleźli się w grupach formacyjnych
  • motywowanie do udziału w rekolekcjach i do dalszej formacji
  • pomoc w zakładaniu nowych wspólnot w parafiach
  • pomoc w przeprowadzaniu Szkoły Animatora w diecezji
  • współpraca z Diakonią Jedności w przygotowaniu i przeprowadzeniu dni wspólnoty
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem oraz organizacja celebracji kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej

 

Odpowiedzialni:

ks. Dariusz Ryłko
parafii p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu
Anna Czaja

Pełniący posługę:

  • Małgorzata Huppert
  • Agnieszka Dargacz
  • Magdalena Stańczyk
  • Jakub Litwiński