Diakonia Rekolekcyjna

,,Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyprzedza inne, gdyż Oaza jest szczególnym charyzmatem Ruchu ,w niej jak w soczewce skupiają się problemy podejmowane przez pozostałe diakonie. Jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia .Diakonia Oaz Rekolekcyjnych pracuje przez cały rok myśląc o przygotowaniu Oaz zimowych i letnich .Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach oaz średnich ,oraz wielkich. TO JEST WŁAŚNIE DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH”
                                                                                                                                                                       (Ks. Franciszek Blachnicki Carlsberg)

Zadania
Diakonia Rekolekcyjna jest diakonią specjalistyczną i służy wszystkim sprawom związanym z organizacją i realizacją oaz rekolekcyjnych:
– gromadzi i udostępnia materiały do prowadzenia oaz rekolekcyjnych,
– poszukuje ośrodków rekolekcyjnych i nawiązuje nowe kontakty,
– redaguje i udostępnia karty zgłoszeniowe na rekolekcje,
– przyjmuje zgłoszenia uczestników,
– czuwa nad koordynacją oaz w diecezji…..
Skupia ona małżeństwa które w ten sposób chcą pomnażać talenty odkryte na drodze formacji tak, aby ich powołanie w kościele stało się pełniejsze.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą i mogą posługiwać w tej diakoni dla dobra wspólnoty DK naszej Diecezji

Osoby odpowiedzialne:

Mariola, Zdzisław Lejk
DK w Sierakowicach
tel. 693 -328 -373
e- mail: