Para rejonowa

 

Danuta, Zbigniew Brauer

Posługę przyjęli w kwietniu 2018 roku – informacja.

Poprzednie pary rejonowe: