Krąg diecezjalny

Moderator diecezjalny

Para diecezjalna

 Wioletta i Andrzej Jasińscy
 krąg przy parafii w Nowej Cerkwi

Rejony

Rejon tczewski

 Ewa i Janusz Sala

Rejon kartusko-kościerski

Sabina i Łukasz Grzenkowicz

Rejon bytowski

Małgorzata i Krzysztof Nowakowie
 

Rejon lęborski

Lucyna i Wojtek Siedlik

Rejon chojnicki

 Iwona i Jan Iwankowicz