Krąg diecezjalny

Moderator diecezjalny

Para diecezjalna

ks. Łukasz Wisiecki
Elżbieta, Ignacy Majkowscy
Pelplin krąg w Somoninie

Rejony

Rejon tczewski

Danuta, Zbigniew Brauer
 

Rejon kartusko-kościerski

Jarosia, Arek Malinowscy

Rejon bytowski

Ewa, Jarek Stopowie
 

Rejon lęborski

Lucyna, Wojtek Siedlikowie

Rejon chojnicki

Anna, Jan Tobolewscy