Diakonia Modlitwy

Ojciec Pio zapewniał: „MODLITWA JEST NAJLEPSZĄ BRONIĄ, JAKĄ POSIADAMY”.  Św. Faustyna stanowczo wypowiada się na temat modlitwy, otóż  „W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę”. A zatem można by powiedzieć, że modlitwa jest czymś takim jak oddech, który daje życie. To właśnie ona przemienia serca, dodaje pocieszenia, umacnia, zmienia historię, czyni cuda.

Osoby zaangażowane w tą diakonię doskonale realizują przykazanie miłości obejmując modlitwą tych wszystkich, którzy jej najbardziej potrzebują i o nią proszą, a także za tych wszystkich, którzy Boga nie znają, nie kochają. To taka szczególna więź z Bogiem – „terapia odnowy duchowej”. Jednocząc intencje angażują się w akcje ważne dla DK, kraju, naszego narodu, wspólnoty, a także służą pomocą duchową – „reanimując”  życie zwyczajnych małżeństw w kryzysie, borykających się z poczęciem dziecka oraz nieuleczalnie chorych.

Może przez wsparcie duchowe – modlitwę, otrzymałeś kiedyś pomoc i teraz pragniesz z wdzięczności służyć innym. Napisz.

Osoba odpowiedzialna:

BEATA ORLAND
DK w Nowej Karczmie;
tel. 668 029 996,
e-mail:
Na ten adres możecie wysyłać INTENCJE.