Diakonia Liturgiczna

Diakonia Liturgiczna powstała w maju 2015 r. Gromadzi ona młodzież i małżeństwa, którzy swój charyzmat rozpoznają jako służbę na polu liturgii. Opiekunem jest ks. Krzysztof Szary, moderator rejonowy.

Do zadań Diakonii Liturgicznej należą: przygotowanie oprawy liturgicznej spotkań Ruchu, rekolekcji, konferencji.

Osoby odpowiedzialne:
Janusz Mortas
DK Bytów
tel. 603 371 033

Maciej Rybarczyk
DK Bytów
tel. 692 804 519