Zasady korzystania z list dyskusyjnych Ruchu Światło – Życie Diecezji Pelplińskiej

 1. Co to jest?
  • Lista dyskusyjna to forma dyskusji internetowej przypominająca wymianę korespondencji;
  • polega na automatycznym rozsyłaniu e-maili przysyłanych na adres listy do osób, które są do niej zapisane.
  • Więcej szczegółów na portalu Wikipedia
 2. Jak to działa?
  Do korzystania z list mailingowych nie jest potrzebny specjalny program. Nie trzeba niczego konfigurować.Wystarczy wysyłać maile na adres listy, np. . Tak wysłane wiadomości dotrą do wszystkich członków listy. Również wiadomości wysyłane przez innych członków listy, same dotrą na Wasze konto pocztowe.
 3. Po co to?
  Listy dyskusyjne tworzymy w celu zapewnienia sprawnej komunikacji zarówno w całej Oazie, jak również w mniejszych grupach (np. diakoniach). Ich zadaniem jest dostarczanie wiadomości do całych grup osób bez konieczności pamiętania pojedynczych adresów mailowych.
 4. Dlaczego „listy”?
  • Dzięki listom dyskusyjnym możecie wysyłając maila na jeden adres, przekazać informację całej grupie osób.
  • Odpowiedź na maila z listy trafia również do całej grupy zachowując ciągłość korespondencji.
  • Listy opierają się na adresach e-mail, które (w odróżnieniu np. od kont społecznościowych) z zasady posiadają wszyscy użytkownicy Internetu.
 5. Dla kogo to?
  Z zasady lista dyskusyjna może zostać utworzona dla każdej grupy osób związanych z Ruchem Światło – Życie Diecezji Łowickiej.Do tej pory zostały utworzone następujące listy dyskusyjne:

  • – dla wszystkich członków Domowego Kościoła w diecezji
  • – dla wszystkich członków Domowego Kościoła w rejonie bytowskim
  • – dla wszystkich członków Domowego Kościoła w rejonie chojnickim
  • – dla wszystkich członków Domowego Kościoła w rejonie kartusko – kościerskim
  • – dla wszystkich członków Domowego Kościoła w rejonie lęborskim
  • – dla wszystkich członków Domowego Kościoła w rejonie tczewskim
  • – dla Diakonii Komunikowania Społecznego (DKS)
  • – dla Diecezjalnej Diakoni Jedności

  (powyższa lista nie jest zamknięta i będzie na bieżąco uaktualniana)

 6. Jak założyć listę?
  Z wnioskiem o założenie listy powinna wystąpić do DKS osoba odpowiedzialna za daną grupę (np. diakonię) lub wyznaczona do zorganizowania komunikacji w grupie. Wnioski można przesyłać mailowo na adres . Jako minimum wymagane jest podanie:

  • Nazwy grupy (np. Diakonia Komunikowania Społecznego)
  • Osoby odpowiedzialnej za kontakty z DKS
  • Początkowej listy adresów mailowych
  • Określenie czy członkiem listy mogą zostać wszyscy chętni, czy jest wymagana zgoda „odpowiedzialnego”.

  Przed założeniem listy DKS ma prawo zażądać potwierdzenia danych dotyczących grupy oraz danych osób odpowiedzialnych przez odpowiedniego moderatora lub animatorów wyższego szczebla.

 7. Jak zapisać się na listę dyskusyjną?
  • Początkową listę adresów mailowych przekazuje osoba odpowiedzialna w danej grupie za kontakty z DKS.
  • Osoba odpowiedzialna za kontakty z DKS może w każdym czasie uzupełnić listę o nowych członków przesyłając dodatkowe adresy mailowe na adres .
  • Każdy członek Ruchu Światło – Życie Diecezji Pelplińskiej może wystąpić o dopisanie go do dowolnej istniejącej listy dyskusyjnej wysyłając maila na adres (może wystąpić konieczność uzyskania zgody odpowiedzialnego za daną grupę, np. diakonię) lub przesyłając zgłoszenie przy pomocy poniższego formularza.
 8. Jak wypisać się z listy.
  • każdy użytkownik listy może w dowolnym momencie zażądać usunięcia z wybranej listy dyskusyjnej wysyłając maila na adres .
  • osoba odpowiedzialna za daną listę może w każdym czasie wystąpić do DKS o zmianę składu listy wysyłając maila na adres .
 9. Czy to jest bezpieczne?
  Listy dyskusyjne RŚŻ Diecezji Pelplińskiej tworzone są na serwerach oazowych i podlegają wszelkim regułom bezpieczeństwa określonym przez Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego. Podane adresy mailowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia komunikacji wewnątrz Ruchu w diecezji i nie są udostępniane osobom trzecim. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących list dyskusyjnych prosimy o kontakt pod adresem .

Prezentacja opisująca jak to działa:

 

Formularz zgłoszeniowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Lista dyskusyjna (wymagane)

  Akcja (wymagane)

  zapisanieusuniecie

  captcha