Krąg bł.Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi

Krąg powstał po rekolekcjach ewangelizacyjnych w grudniu 2010 r. Tworzą go 4 małżeństwa: Teresa i Zbyszek, Irena i Chris, Joanna i Tadeusz.
Moderatorem jest ks. Andrzej Żur a animatorami w roku 2015/2016 Joanna i Tadeusz. W roku 2016/2017 posługę pełnią Teresa i Zbyszek.
Lata 2015 – 2016

Lata 2010 – 2015

Z historii:
Krąg pilotowali Krysia i Andrzej przy wydatnej pomocy swoich dzieci: Zosi, Kasi i Jasia :). Moderatorem od początku istnienia kręgu (czyli XII 2010r.) do VI 2015 r. był ks. Krzysztof z Nowej Wsi Lęborskiej. Po okresie pilotowania posługę animatorską w roku formacyjnym 2012/2013 pełnili Marta i Andrzej, następnie Joanna i Tadeusz (2013/2014), oraz Ela i Józek (2014/2015. Patronami kręgu są bł.Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi