Krąg bł.Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi

Krąg powstał po rekolekcjach ewangelizacyjnych w grudniu 2010 r. Krąg był pilotowany w latach 2010/2012 przez Krysię i Andrzeja

Rok 2022/2023

Animatorzy – Joanna i Tadeusz Studzińscy

Opiekun duchowy – moderator kręgu: od IX 2018 ks.proboszcz parafii NMP w Lęborku Andrzej Żur.

Poprzedni moderatorzy: ks. Krzysztof  Wilkowski, ks. Rafał Kulwikowski

Obecnie krąg tworzą 3 małżeństwa:

  • Teresa i Zbyszek,
  • Irena i Chris,
  • Joanna i Tadeusz.
Październik 2022
Lata 2015 – 2016

 

Lata 2010 – 2015


Z historii:
Krąg pilotowali Krysia i Andrzej przy wydatnej pomocy swoich dzieci: Zosi, Kasi i Jasia :). Moderatorem od początku istnienia kręgu (czyli XII 2010r.) do VI 2015 r. był ks. Krzysztof z Nowej Wsi Lęborskiej. Po okresie pilotowania posługę animatorską w roku formacyjnym 2012/2013 pełnili Marta i Andrzej, następnie Joanna i Tadeusz (2013/2014), oraz Ela i Józek (2014/2015. Patronami kręgu są bł.Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi