Rekolekcje w Pelplinie – Jezus i alkohol?

Przecież Jezus był w Kanie Galilejskiej na weselu
W drugim rozdziale Ewangelii wg św. Jana (2,1-11) znajdujemy słynny opis godów w Kanie Galilejskiej. Z pewnością Jezus, jak każdy uczestnik wesela, także pił wino. Można nawet powiedzieć, że On sprawił, żeby nie zabrakło tego trunku. W Ewangelii wg św. Mateusza zaś czytamy, że faryzeusze porównując Chrystusa z Janem Chrzcicielem obłudnie oskarżali Jezusa mówiąc: „Oto żarłok i pijak…” (11,19). Takie są fakty z Biblii i nikt temu nie może zaprzeczyć. Ale…

Jak zwykle jest jakieś ale. Otóż trzeba też pamiętać, że do dziś w krajach basenu Morza Śródziemnego jest zwyczajem spożywanie wytrawnego wina do posiłków. Jednak pija się tam co najwyżej jedną lampkę i na tym koniec. Wino w tamtej kulturze nie jest traktowane jako alkohol, lecz jako napój, jak u nas w Polsce kompot do obiadu…

Kiedy brak umiaru…
Problem pojawia się wówczas, kiedy kieliszek takiego czy innego trunku przeradza się w szklankę, butelkę, a nawet dwie, trzy… I wtedy zaczynają się kłopoty. Kiedy zaś uświadomimy sobie, że nadużywanie alkoholu nie dotyczy tylko jednej osoby, tylko pijącego, ale też całej rodziny, zwłaszcza tej najbliższej, to sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Nie jeden dom cierpi wskutek uzależnienia ojca, czy matki, a nawet obojga rodziców. A dzieci…

Jak z temu zaradzić?
Dobrze wiemy, że Chrystus przyszedł na świat przede wszystkim po to, abyśmy mogli żyć w wolności dzieci Bożych, aby nas wyrwać z niewoli grzechu, także alkoholowego (por. Łk 4,18-21), aby nas zbawić (por. J 3,17). Kiedy już popadniemy w zniewolenie alkoholem On nam podaje rękę i przychodzi nam z pomocą. Ale jak?

Czy to nie Bóg posługuje się ludźmi, czy to nie On powołuje lekarzy, terapeutów, psychologów, kapłanów, aby służyli innym i nieśli im pomoc? Człowiek jest istotą dość skomplikowaną – nie jest ani samym ciałem, ani tylko duszą, ale jest osobą duchowo-cielesną.
Z drugiej strony alkoholizm jest chorobą, która jest dość skomplikowana, bo dotyczy wielu różnych sfer człowieka. Kompleksowe leczenie, całościowe wychodzenie z alkoholizmu musi dotykać więc różnych sfer człowieczeństwa jednocześnie.
Dlatego też, kiedy jest potrzebna pomoc w przezwyciężeniu tej choroby, musi ona objąć całego człowieka tzn. zarówno sferę cielesną (lekarz) jak i duchową (terapeuta, psycholog, kapłan).

Po co Rekolekcje?
My na rekolekcjach, jeśli można tak powiedzieć, zajmujemy się przede wszystkim duchową „cząstką” człowieka, a jeszcze ściślej mówiąc – „religijną”. Nasze Rekolekcje Ewangelizacyjne, takie jak w innych miejscach w całej Polsce, a nawet na całym świecie, mają za zadanie nie tyle być jedyną drogą trzeźwienia, ale jedną z dróg walki z chorobą alkoholową. Nasze rekolekcje więc ze swej natury zakładają ścisłą współpracę z terapią i leczeniem specjalistycznym.

Czy są efekty?
Oczywiście, że tak! W maju 2004 obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia rekolekcji. Wiele dobrego zdziałał Bóg przez ręce ludzi w ciągu tych lat dla nas samych i naszych rodzin… Ileż cudów i uzdrowień dokonało się przez ten czas… Ileż życzliwych spotkań i rozmów… Ileż wsparcia i modlitwy… Nie wierzysz? Zobacz, co mówią o tych rekolekcjach ich uczestnicy! Zobacz stronę ze świadectwami.

Gdzie i kiedy są nasze Rekolekcje?
Nasze rekolekcje odbywają się w Domku Rekolekcyjnym w Pelplinie przy Alei Cystersów 3. Prowadzi je ks. Rafał Barciński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego wraz z animatorami (m.in. p. Irenka Szybist) oraz z nami, klerykami Seminarium.

Najbliższe rekolekcje można znaleźć w naszym kalendarzu.

W czasie rekolekcji rozważamy Słowo Boże, które mówi nam, że Chrystus wyzwala nas od złego ducha, choroby, grzechu, ślepoty, zamroczenia i lęku oraz pokazuje drogę służby innym ludziom.

Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne przyjmuje (tu także można uzyskać wszelkie potrzebne informacje na temat rekolekcji):

p. Irena Szybist
ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
tel. (praca): (0-58) 536 12 21 wew. 347
tel. (dom): (0-58) 536 14 75
tel. (kom.) 0 694 619 828
e-mail:

Rekolekcje rozpoczynamy o godz. 17:00. Aby były owocne, konieczne jest uczestnictwo w całym programie. Prosimy zabrać ze sobą Pismo Święte, zeszyt oraz śpiwór lub pościel.

Koszt rekolekcji: 50 złotych, w maju – 80 złotych, a w terminie sierpniowym 160 złotych (w trakcie rekolekcji zapewniamy 3 posiłki dziennie)