Diakonia Muzyczna

Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Pelplińskiej powstała w 2011 roku z inicjatywy Diecezjalnego Moderatora Ruchu ks. Artura Pukownika. Pierwszym poważnym wyzwaniem był wakacyjny Dzień Wspólnoty Oaz Rekolekcyjnych i można powiedzieć, że zaczęło się na dobre! Staramy się rozwijać i dzielić z innymi tymi darami, które posiadamy. Widzimy wielką wartość harmonii
dźwięków, które to jak twierdziła św. Hildegarda, współbrzmiąc odzwierciedlają porządek stworzony przez Boga. Chcemy poprzez piękno, przez rozwój i korzystanie z otrzymanych darów służyć Bogu i Ruchowi Światło-Życie.

Wielka to tajemnica kruchości człowieka i odnajdywania się w niej i przez nią Mocy i Potęgi Bożej.

Zbieramy się z okazji comiesięcznych omów (Oaza Modlitwy). Aby się przyłączyć wystarczy przyjechać na OM. Zgłosić się do odpowiedzialnego, który zdecyduje o przyłączeniu do Diakonii.

ks. Marek Chmist
wikariusz w parafii p.w. Narodzenia NMP w Piasecznie
Łukasz Drywa