Diakonia Rekolekcyjna

SŁUŻYĆ WE WSPÓLNOCIE RUCHU, czyli jak żyć duchem diakonii.

Kochani! Wspólnoto Domowego Kościoła !

„Istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. A więc to, co się wiąże z pojęciami „diakonia” i „misja”. Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. Jest to postawa diakonijna” (ks. F. Blachnicki)

Śpieszymy Was poinformować , że z nowym  rokiem formacyjnym poprowadzimy pracę naszej Diecezjalnej Diakonii Rekolekcyjnej. Zgodnie z zamysłem pary diecezjalnej, po konsultacjach  z moderatorem naszej wspólnoty  ks. Łukaszem  Wisieckim  i  zasięgnięciu opinii moderatora całego Ruchu Światło-Życie ks. Artura Pukownika postanowiono powołać zespół do budowania prężnej struktury Diecezjalnej Diakonii Rekolekcyjnej , w skład której weszli dotychczasowi odpowiedzialni za tę diakonię – Mariola i Zdzisław Lejkowie, – Hania i Jasiu Chmarowie, – Basia i Henio Urbańscy oraz odpowiadająca za  całość formacji rekolekcyjnej niejako  z urzędu, para diecezjalna – Genia i Krzysiu Wieccy.

Postanowiono , że na czele tego zespołu staną Basia i Henio Urbańscy, z odpowiednim stażem i doświadczeniem w organizowaniu i prowadzeniu rekolekcji na terenie naszej diecezji.

Wiele osób nas zna i pamięta bądź to właśnie z rekolekcji , bądź z naszej wcześniejszej posługi pary diecezjalnej. Dla tych , którzy nas nie pamiętają lub jeszcze nie znają  nasza fotografia.

 „Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał” (1P 4,10).

Z nowym  rokiem formacyjnym zgodnie z kierunkami pracy wytyczonymi w  Liście kręgu centralnego 2017/2018 –  przystępujemy do pracy, aby  formować się i służyć  , czyli –  żyć duchem diakonii . „Każdy z nas został obdarowany różnymi charyzmatami, które powinien odkrywać, odczytywać na modlitwie, w słowie Bożym i w słowie człowieka, by służyć nimi wobec innych, także wobec wspólnoty Ruchu; owocem powinno być włączenie się w konkretną diakonię specjalistyczną, np. diakonię ewangelizacji, modlitwy, wyzwolenia, liturgiczną, muzyczną, życia, misyjną, społeczną.”

My zachęcamy do odważnego wstępowania w szeregi Diecezjalnej Diakonii Rekolekcyjnej  i podejmowania posług –  jako para moderatorska, animatorska, muzyczna, liturgiczna, gospodarcza, wychowawcza.

Nie zwlekajmy z decyzją , to służba jest dopełnieniem formacji w naszym RUCHU !

W rozpoczynającym się roku pracy ( AD 2017/2018), będziemy chcieli zbudować listę małżeństw gotowych do posługi  i podjąć z nimi cykl spotkań formacyjnych. Będzie na nich  możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem oraz pomysłami, ale przede wszystkim pragniemy wspólnie rozeznawać potrzeby zgodnie z  rodzajem,  miejscem i czasem rekolekcji przygotowując odpowiednie dla danych rekolekcji diakonie –  współpracując w tym zakresie ściśle z parą diecezjalną.

 ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH do współpracy i działania.

 

Odpowiedzialni:

Basia, Henryk Urbańscy
tel. 508 536 337
email: