Para rejonowa

Jarosia i Arek Malinowscy

609 230 372

Posługę przyjęli w czerwcu 2018 roku.

Poprzednie pary rejonowe: