Diakonie

DIAKONIA TO BEZINTERESOWNA SŁUŻBA W DUCHU MIŁOŚCI. Tworzy ją grupa osób, która tę służbę realizuje na określonym polu.
Formacja podstawowa Ruchu Światło – Życie, trwająca minimum 3-4 lata, prowadzi do podjęcia posługi na rzecz Kościoła i Ruchu w konkretnej diakonii. W dniu 15 marca w Diecezji Pelplińskiej rejonie kartusko – kościerskim utworzono następujące diakonie: modlitwy, liturgiczną, rekolekcyjną, życia, wyzwolenia, muzycznąkomunikacji społecznej.
Do służby w diakoniach zapraszamy wszystkie małżeństwa – wszystkich o otwartych i wrażliwych sercach, którzy już zaczerpnęli co nieco na rekolekcjach, a teraz pragną służyć na chwałę Bożą dla wzrostu wiary wszystkich swoich współbraci i sióstr.