Diakonia Modlitwy

Diakonia Modlitwy jest jedną z diakonii specjalistycznych w Ruchu Światło-Życie. Została powołana w marcu 2015 r., aby wyjść naprzeciw sygnalizowanej, zwłaszcza przez animatorów, potrzebie pogłębienia życia modlitwy. Jej zadaniem jest troska o życie modlitewne Ruchu, który jak podkreślał ks. Franciszek Blachnicki, pragnąc służyć odnowie Kościoła, musi opierać się na modlitwie. Dbając o modlitwę w Ruchu, Diakonia Modlitwy czuwa zatem również nad ogarnianiem modlitwą jego bieżących wydarzeń, spraw i potrzeb.

Rejonowa Diakonia Modlitwy spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca po wieczornej Mszy św. w kościele pw. św. Filipa Neri w Bytowie. Spotkanie diakonii to przede wszystkim czas modlitwy, a w przyszłości katechezy oraz czas świętowania wspólnoty i umacniania się świadectwem własnej wiary przy stole Słowa, Eucharystii i stole agapy. Spotkania diakonii są otwarte.

Osoba odpowiedzialna:
Wioletta Warmijak
DK Bytów
tel. 503 062 773