Diakonia Liturgiczna

„LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii” (Drogowskazy Nowego Człowieka)

 

Wszystkie zalecenia soborowej odnowy liturgii wypływają z ogólnych celów, które Sobór Watykański II sobie postawił. Są one następujące:

  • nieustanne pogłębianie chrześcijańskiego życia wiernych;
  • lepsze dostosowanie do potrzeb naszych czasów tych instytucji, które są skłonne poddawać się zmianom;
  • popieranie tego wszystkiego, co może przyczynić się do zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa;
  • umacnianie tego, co prowadzi do wezwania wszystkich ludzi na łono Kościoła (KL 1).

Diakonia liturgiczna Ruchu Światło-Życie powyższe cele uznaje za własny punkt wyjścia. Realizuje je w ramach Oaz Modlitwy, które raz w miesiącu odbywają się w Pelplinie. Swoją działalność wyraża, przygotowując przeprowadzenie celebracji liturgicznych oraz wspomagając liturgiczną formację członków Ruchu tak, aby pełniej i owocniej mogli oni przeżywać święte misteria.

Zapraszamy do odwiedzania podstron Diakonii liturgicznej: