Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. kanonika Wincentego Pytlika

Nic tak nie umacnia naszej wiary jak postawa nieustannego dziękczynienia. Uczymy się wtedy ufności i wnikania w myśli Boże, które nie są myślami naszymi, uczymy się odgadywać wyższe plany Boże, myśli Boże, uczymy się wartości inaczej, nie po ludzku tylko, uczymy się odkrywać wartości cierpienia i różnych doświadczeń.

Fr. Blachnicki

Rocznica 25 lat kapłaństwa… nazywana srebrnym jubileuszem jest sposobnością złożenia Bogu naszego dziękczynienia za dar kapłaństwa. Nie ma większej modlitwy jak Msza św. – bezkrwawa Ofiara Chrystusa. Nie ma większego sposobu, by podziękować Bogu, jak sprawowanie Eucharystii. Eucharystia znaczy dziękczynienie.
W sobotę 28 maja br. w kaplicy Kolegium Marianum w Pelplinie została odprawiona dziękczynna Eucharystia w intencji 25-lecia kapłaństwa ks. kanonika Wincentego Pytlika – Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła w latach 2010-2015, a zarazem Dyrektora Muzeum Diecezjalnego i Wydziału Konserwatorskiego w Pelplinie.
W uroczystej Eucharystii udział wzięły pary rejonowe tworzące krąg diecezjalny w okresie posługi ks. Wincentego. Obecni byli również liczni przyjaciele w kapłaństwie na czele z ordynariuszem diecezji włocławskiej ks. bp. dr Wiesławem Meringiem, siostry zakonne i przedstawiciele innych wspólnot, które współpracowały z Jubilatem.
Eucharystii przewodniczył sam Jubilat, zaś homilię wygłosił ks. bp. Mering, który nakreślił sylwetkę Jubilata .

Po Eucharystii wszyscy zaproszeni spotkali się w refektarzu na poczęstunku, gdzie były liczne życzenie i gratulacje. Nie zabrakło także śpiewów. Był to czas refleksji i wspomnień.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert religijno-patriotyczny w Muzeum Diecezjalnym  w wykonaniu zespołu CANTICA SACRA z Krakowa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Godzinny koncert rozpoczął się Bogurodzicą a zakończył odśpiewaniem Hymnu państwowego.

Czcigodny Jubilacie!
Dziękujemy za błogosławione i owocne w Dzieło Boże dokonania duchowe dla naszej wspólnoty.
Życzymy, abyś na swej drodze zawsze spotykał ludzi życzliwych, o otwartych sercach na Słowo Boże i swym przykładem prowadził ich do Chrystusa.
Życzymy dużo sił, zdrowia, obfitości Łask Bożych i kolejnych pięknych jubileuszy pasterskiego
posłannictwa w Winnicy Pańskiej. My ze swej strony zapewniamy o naszej modlitwie.
Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza ma Cię zawsze w swojej opiece.
Szczęść Boże !

Wspólnota
Domowego Kościoła
Ruchu Światło-Życie
Diecezji pelplińskiej

Fotorelacja