WYJAŚNIENIE informacji z kwartalnika „OAZOWICZ”

Na łamach kwartalnika „OAZOWICZ” ukazała się informacja odnośnie prawdopodobnie zaistniałej już zmiany pelplińskiej pary diecezjalnej Domowego Kościoła. Informacja niestety przedwczesna, ponieważ kadencja aktualnie posługującej pary diecezjalnej upływa w grudniu br. i tuż przed jej zakończeniem Krąg Diecezjalny, dokona wyboru nowej pary na kolejne lata posługi.

Oazowicz nr 1

Szczęść Boże, W imieniu całej Diakonii Komunikowania Społecznego oddaję w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika. Kwartalnik zgodnie z wyborem nosi tytuł „Oazowicz”. Plik jest dostępny do pobrania w formacie PDF. Nakład 300 egz. został rozprowadzony pomiędzy rejony, w związku z tym zapewne część z Państwa otrzyma formę drukowaną Czytaj więcej ….