ABC Animatora

Ewangelizacja i Pilotowanie. Konspekty spotkań. Konspekty spotkań przedstawione w tym podręczniku służą do ewangelizacji i pilotowania nowych kręgów Domowego Kościoła, czyli do pracy formacyjnej w kręgu na etapie wstępnym, przed I rokiem pracy.

Domowy Kościół I rok pracy Podręcznik zawiera konspekty spotkań I roku pracy kręgów Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Jest to kontynuacja materiału „Domowy Kościół ewangelizacja i pilotowanie”. Celem I roku pracy jest doprowadzenie małżonków do systematycznej realizacji wszystkich zobowiązań w codziennym życiu. Temu służą poszczególne spotkania zawarte w tym podręczniku. Dwa pierwsze tematy ukazują powołanie do świętości we wspólnocie chrześcijańskiej oraz realizację tego powołania na drodze formacyjnej Domowego Kościoła. Następnie są przedstawione i omawiane kolejne zobowiązania.

Domowy Kościół. II rok pracy – cz. A . Materiały studyjne. II rok pracy ma na celu pogłębianie duchowości małżeńskiej, osadzając je na solidnym fundamencie – podstawowych prawdach naszej wiary. Założyciel Ruchu, ks. Blachnicki prawdy te sformułował w postaci tzw. Drogowskazów Nowego Człowieka. Część A podręcznika zawiera konspekty spotkań obejmujące tematykę pierwszych siedmiu drogowskazów (tzw. dogmatycznych i ascetycznych), które dotyczą fundamentów naszej wiary oraz podstawowych praktyk, przez które ja umacniamy i pogłębiamy

Domowy Kościół. II rok pracy – cz. B . Materiały studyjne. W części B zawarte są konspekty spotkań oparte na tematyce kolejnych trzech drogowskazów (Świadectwo, Nowa Kultura, Agape), nazwanych apostolskimi, gdyż ukazują konkretne działania wynikające z dojrzałej wiary.

Zasady Domowego Kościoła, Krościenko 2006  ustalają zasady działania i stanowią regulamin organizacyjny Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Zostały zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski na 335 Zebraniu Plenarnym w Warszawie w dniach 8-9 maja 2006 roku. Zmianie uległy tylko w pkt.33 i 34 – 12 czerwca 2014 przez Konferencję Episkopatu Polski

Zobowiązania. Praktyka dzielenia się w kręgu. pozwalają pogłębić rozumienie i praktykę najważniejszej części spotkania kręgu – dzielenie się realizacją zobowiązań. Jednocześnie może rozjaśnić istotę codziennych wysiłków małżonków w praktykowaniu zobowiązań, które rozwijają i pogłębiają duchowość małżeńską.

Dialog małżeński jest to broszura kierowana do małżeństw Ruchu Domowego Kościoła, skłania do przemyśleń, jak koniecznym jest praktykowanie codziennej modlitwy małżeńskiej.

Modlitwa małżonków – materiały pomocnicze przy wprowadzaniu przez małżonków praktyki codziennej modlitwy małżeńskiej.

Spotkanie w kręgu zawiera ogólne uwagi na temat znaczenia spotkania miesięcznego kręgu rodzin oraz poszczególnych części spotkania. Zawiera praktyczne wskazówki co do przeprowadzenia ostatniego spotkania w roku formacyjnym (podsumowanie pracy rocznej kręgu). Niektóre treści zostały uzupełnione o teksty pomocnicze, będące pogłębieniem danego tematu.

Rola kapłana w Domowym Kościele w niniejszym opracowaniu została podjęta próba szczegółowego określenia roli kapłana we wspólnotach Domowego Kościoła, ze szczególnym podkreśleniem tajemniczej wymiany darów, jaka dokonuje się na płaszczyźnie współpracy kapłana z małżonkami w ramach tychże wspólnot. Ta wymiana darów płynących z sakramentu kapłaństwa i małżeństwa jest możliwa dzięki temu, że podczas spotkania kręgu, jak również podczas różnego rodzaju spotkań rekolekcyjnych, kształtowanych w duchu słów św. Pawła: Jeden drugiego brzemiona noście (Ga 6, 2), następuje tajemnicze spotkanie dwóch sakramentów.

Namiot Spotkania zawiera cztery konferencje wygłoszone podczas szkoły modlitwy w ramach Szkoły Animatora Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu. Są one rozważaniem jednego z najpiękniejszych i najgłębszych tekstów biblijnych o modlitwie, opisującego modlitwę Mojżesza w Namiocie Spotkania (Wj 33, 7-20).

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I Stopnia przeznaczony jest do przeprowadzenia czterodniowych rekolekcji dla małżeństw, które przeżyły już rekolekcje piętnastodniowe (przynajmniej Oazę Rodzin I stopnia)

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II Stopnia przeznaczony jest do przeprowadzenia czterodniowych rekolekcji, mających na celu formowanie par animatorskich DK. Zasadniczo są one przeznaczone dla małżeństw, które przeżyły już Oazę Rodzin II stopnia.

Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, oraz notatniki do poszczególnych kroków. Ten etap jest niezwykle ważny, a właściwe jego przeżycie pozwala znacząco pogłębić rozumienie Oazy, a przez nią powołania chrześcijańskiego każdego uczestnika.