Krąg św. Jana Bosko

Krąg zawiązał się w 1995 roku. Pierwszym duchowym opiekunem kręgu był ks. Dariusz Nęca. Współtworzyły go rodziny Krysi i Mirka, Doroty i Sławka, Ewy i Zbyszka, śp. Reni i Jurka. Przez kolejne lata niektóre małżeństwa zrezygnowały z tej drogi. Jednak dobry Bóg przysyłał  wciąż nowe rodziny. Przez kilka lat byli z nami Halinka i śp. Piotrek, Bogusia i Mirek, Ala i Piotr. Dołączyli też do nas Basia i Jarek oraz w roku 2010 Grażynka i Marek. Przez wiele lat (około 12) duchowo zajmował się nami ks. Mirosław Klawikowski a następnie ks. Ryszard Hirsz z Garczegorza.

Obecnie krąg tworzą cztery małżeństwa:

  • Grażynka i Marek,
  • Basia i Jarek,
  • Krysia i Mirek,
  • Dorota i Sławek.
  • Ania i Marian

O duchowe wsparcie poprosiliśmy o.Andrzeja Szultę.

Lata 2015 – 2016

Lata 2014 – 2015

Lata 1995 – 2014

Naszym patronem jest św. Jan Bosko wychowawca dzieci i młodzieży.