On mi nowe życie daje

W niedzielę dziękczynienia Wspólnota Domowego Kościoła Rejonu Chojnickiego błogosławiła Pana, który pozwolił nam przeżyć ten kolejny rok formacyjny. Cała liturgia czytań z tego dnia ukazywała Boga wszechpotężnego, który wyprowadza człowieka ze śmierci do życia, od tego co wydawało się życiem, a jak mówi święty Paweł po spotkaniu z Jezusem Panem,  okazuje się śmieciami. Każde nawrócenie czyli odwrócenie się od mojego pomysłu na życie i zwrócenie się ku Bogu pełnemu mocy i miłości jest jak wskrzeszenie. Wokół tej rzeczywistości stawaliśmy jako wspólnota, bo 3 pilotowane kręgi ( z Nowej Cerkwi, Cekcyna i Chojnic) przyjmowały Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To bardzo ważny moment w życiu, który wspaniale podkreślał przeżywaną eucharystię razem ze wspólnotą parafialną Matki Bożej Fatimskiej w Chojnicach, na której również udzielany był sakrament chrztu. W momencie chrztu stajemy się dziećmi Boga i członkami wspólnoty Kościoła. Otrzymujemy ogrom łask, z których możemy skorzystać albo nie. Oddania swojego życia Jezusowi  pod panowanie wprowadza nas w tę nową rzeczywistość, nowe życie synów Boga . Wspaniale ukazał nam przeplatanie się wszystkich tych rzeczywistości ks . Jarosław Kaźmierczak, który wygłosił homilię. Słowo Amen podczas przyjmowania Pana do serca w Komunii było dla nas momentem osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana , do czego nas podprowadził celebrans ks. Moderator Rejonowy Tomasz Mońko. Po eucharystii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu Pan błogosławił poszczególnym rodzinom, które razem jako mała wspólnota poddawały się pod Jego panowanie. Pozostałe kręgi razem podchodziły po błogosławieństwo, zaczynając od kręgu w Tucholi, który kończył etap pilotowania. Był to czas, gdy Pan budował to co zaniedbaliśmy i oczyszczał to co popsuliśmy, aby nasze wspólnoty nie były oparte na tym co nam się w innych podoba, ale na Jezusie, który nas sam gromadzi. Bo każda wspólnota jest darem i zadaniem i każdy w niej jest ważny.

Po adoracji była krotka konferencja ukazująca Ducha Świętego działającego w Kościele, która wskazała jak ważna jest wierność Kościołowi. Trzeba czujności aby nie dać sprowadzić się na manowce  a do tego potrzebna jest solidna formacja, w tym też udział w rekolekcjach. Dobra formacja prowadzi nas do tego, że przez Kościół i w Kościele działa Duch Święty, uczy też pokory i wierności Oblubienicy Jezusa.

Po konferencji był czas na drobne upominki dla kręgów, które przyjęły Jezusa jako Pan. A po nich poszczególne małżeństwa z  kręgu w Tucholi i jedno nowe małżeństwo kręgu w Bysławiu, zadeklarowały, że chcą włączyć się do Wspólnoty Domowego Kościoła. Po tej decyzji wypowiedzianej przed całą wspólnotą, że chcą stanowić jej część, otrzymali zapalone świece będące znakiem Ducha Świętego, który obficie wylewał swoje łaski na nich w tym momencie.

A potem mogliśmy cieszyć się darem wspólnoty przy Agapie!