Diakonia Wyzwolenia

Diakonia Wyzwolenia nierozerwalnie związana jest z dziełem ks. Franciszka Blachnickiego – Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. W Bytowie powstała we wrześniu 2016 r.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego Diakonia Wyzwolenia propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność i nie pozwalają człowiekowi urzeczywistniać siebie zgodnie ze swoim powołaniem. Podstawową formą działania KWC jest świadectwo stylu życia jej członków.

Każdego miesiąca, w drugi czwartek miesiąca w kościele pw. Św. Filipa Neri o godz. 18.00 odprawiana jest Msza św. w intencji dzieła KWC i trzeźwości narodu polskiego. Wszystkich informacji o KWC, spotkaniach i zasadach uczestnictwa w niej udzielają bezpośrednio po tejże Mszy świętej odpowiedzialni za KWC w biurze Poradnictwa Rodzinnego obok zakrystii.

Osoba odpowiedzialna:
Łukasz Warmijak
DK Bytów
tel. 510 117 667