Relacja po Kręgu Diecezjalnym

5 grudnia br. uczestniczyliśmy w spotkaniu kręgu diecezjalnego w Pelplinie. W spotkaniu oprócz par rejonowych i Moderatora Diecezjalnego DK ks. Wincentego Pytlika udział wzięli Moderator Diecezjalny ruchu Światło-Życie ks. Artur Pukownik oraz para filialna filii pelplińskiej Marta i Jan Nadolny.

Plan spotkania był dość napięty.

W części pierwszej ks. Artur przedstawił główne zagadnienia, poruszane podczas Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności (ORDJ), która odbyła się w dniach 28-30.11.2014r. w Porszewicach koło Łodzi. W swojej wypowiedzi szczególny nacisk położył na wypowiedź Moderatora Generalnego RŚ-Ż ks. Adama Wodarczyka, który zwrócił uwagę, abyśmy na każdym spotkaniu odwoływali się do Ducha Świętego, za wzorem św. Jana Pawła II – Niech zstąpi Duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Swoje przemyślenia oraz uwagi przekazali również obecni na oazie Genia i Krzysztof Wieccy.

Radością była informacja, iż Kongregacja ds. wiary potwierdziła heroiczność cnót ks. Franciszka Blachnickiego.

Obecne na spotkaniu pary rejonowe podzieliły się swoimi radościami i trudnościami, wynikającymi z pełnionej posługi.

Tematem przeżywanego przez nas adwentowego RDW jest Jedność we wspólnocie. Bardzo istotnym przejawem budowania tej jedności jest fakt, iż we wszystkich rejonach wszędzie tam, gdzie rodziny zostały dotknięte ciężkimi chorobami nowotworowymi, wspólnota DK, i nie tylko, objęła te rodziny modlitwą – tak bardzo im potrzebną. Oprócz tego zamawiane są intencje mszalne i podejmowany jest post.

Para diecezjalna podziękowała za udział w jesiennym DDSA (Pelplin 15.11 br.) Basia i Henio nie ukrywali, że liczyli na znacznie większą frekwencję. Warsztatowy charakter Dnia Skupienia ma pomóc w pełnieniu posługi animatorskiej. Ponadto jest wspaniałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń.

Więcej w relacji z DDSA.

W części modlitewnej rozważaliśmy Słowo Boże (Mt 9, 27-31) oraz 1 tajemnicę bolesną różańca Modlitwa w ogrójcu z dopowiedzeniami.

Tę część zakończyliśmy modlitwą za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Fr. Blachnickiego, prosząc o łaskę zdrowia dla 12-letniej Ani z Bytowa.

Część trzecia zdominowana została przez wybory nowej pary diecezjalnej. Ks. Artur przedstawił procedurę wyborów zgodnie z nowymi Zasadami DK, zatwierdzonymi 12 czerwca br. przez Konferencję Episkopatu Polski. Ustępująca para diecezjalna przedstawiła 3 kandydatury. Zgodę na kandydowanie wyrazili:

  • Ela i Ignacy Majkowscy z rejonu kartusko – kościerskiego
  • Basia i Grzegorz Makowscy z rejonu chojnickiego
  • Genia i Krzysztof Wieccy z rejonu tczewskiego.

Przed rozpoczęciem głosowania trzykrotnie wezwaliśmy Ducha świętego Przyjdź i stań pośród nas, abyśmy byli jedno. Głosowanie prowadził ks. Wincenty, który rozdał karty do głosowania. Uprawnione do głosowania pary rejonowe i ustępująca para diecezjalna oddały głosy zgodnie ze swoim sumieniem. Głosowanie było pisemne, tajne. Po zliczeniu głosów okazało się, że wszystkie 3 pary otrzymały wymaganą ilość głosów. Sporządzono protokół. Nazwiska kandydatów z otrzymaną ilością głosów zostaną przedstawione Biskupowi diecezjalnemu ks. Ryszardowi Kasynie, celem wskazania nowej pary diecezjalnej i udzielenia jej misji.

Na zakończenie spotkania zostały omówione sprawy, dotyczące organizacji rekolekcji w naszej diecezji. W wyniku dyskusji wstępnie ustalono, że w Pelplinie odbędzie się ORAR I st. i ORAR II st., natomiast OR II st. odbędzie się w Nadolu. Lucyna z Wojtkiem poinformowali zebranych, że w Nadolu odbędzie się również OR I st. w dniach 14-31 lipca br. , którego organizatorem są o. franciszkanie z diecezji gdańskiej.

Zaproponowano również, aby wiosenny DDSA odbył się 8 marca, zaś DDW w Sianowie 20 czerwca.

Wszystkie propozycje terminów zostaną doprecyzowane na następnym kręgu diecezjalnym, który odbędzie się 4 stycznia. Miejmy głęboką ufność, że w każdej sytuacji Bóg udzieli pomocy i na tę pomoc trzeba liczyć.

Wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem ks. Wincentego zakończono spotkanie.

Galeria zdjęć