Boże Narodzenie 2020

„Dziś poznacie, że przyjdzie Pan i zbawi nas,
A jutro ujrzycie Jego chwałę”.
Wj 16,6-7

Boże Narodzenie to najpiękniejszy prezent, jaki mógł dać Bóg ludzkości.
Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się dzieckiem bożym.

Radość i jasność Chrystusowego światła ogarnia dziś i jednoczy we wspólnotę cały świat.
Niech Bóg, który stał się Człowiekiem, będzie natchnieniem i pomocą do wszelkiego dobra i do walki z wszelkim złem.
Niech będzie umocnieniem dla Małżeństw i Rodzin,
niech pokazuje drogę Młodzieży,
niech wspiera cierpiących i opuszczonych,
niech daje dojrzałą mądrość i miłość tym, którzy już doszli do późnych lat życia.
Jan Paweł II

Przesyłamy szczere i serdeczne życzenia radosnego Bożego Narodzenia,
aby zagościła w Was Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła, w Was Kochani Kapłani
wzajemna miłość i serdeczność, której wyrazem jest biały opłatek.

Lucyna i Wojtek Siedlikowie – Para rejonowa
w łączności
z ks. Andrzejem Żurem – Moderator rejonowy