ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU LĘBORK

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU LĘBORK

W dniu 6 grudnia 2020r. w kościele NMP Królowej Polski w Lęborku
przeżywaliśmy nasz Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty.

Temat przewodni naszego spotkania brzmiał:
Nowy Człowiek

Na wstępie Wojtek przedstawił krótką refleksję nt. adwentu, cytując słowa Ewangelisty Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Łk 12, 40). Niech będzie to okres, w którym przygotujemy drogę przychodzącemu Panu. Adwent to czas wielkiego oczekiwania na Chrystusa, oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia, do życia naszych rodzin. Powitaliśmy naszych kapłanów: ks.proboszcza Andrzeja Żura (opiekuna kręgu św.Jadwigi Królowej i kręgu bł.Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi, ks.proboszcza Jacka Giełdona (opiekuna kręgu św.Brata Alberta i Jana Pawła II), o.Józefa Brzozowskiego (opiekuna kręgu św. Jana Bosko), o.Bartłomieja Ewertowskiego (opiekuna kręgu pilotowanego).

Po zapaleniu świecy rozpoczęto modlitwę. Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadził krąg 7 z Rozłazina, po czym w Namiocie Spotkania rozważaliśmy fragmenty Listu do Efezjan (Ef 1, 3-5).

Eucharystii przewodniczył Moderator Rejonowy ks. Andrzej Żur, a koncelebrował o. Józef Brzozowski.
W służbę liturgiczną włączyli się: służba ołtarza – Jarek, Marian, Sławek i Irek, komentarze do liturgii – Irena, czytania – Mirka i Bogdan, psalm – Bogusia, modlitwa powszechna – Sławek, dary eucharystyczne – Dorota, Ela, Krysia i Mirek. Oprawę muzyczną zapewnił krąg pilotowany pod kierunkiem o. Bartka.
W homilii ks. Andrzej powiedział:
Na ile jestem Nowym Człowiekiem po latach uczestnictwa w DK? Najistotniejszy element formacji DK to udział w rekolekcjach, a my szukamy usprawiedliwienia, że ciągle nie udało się wyjechać, że ciągle coś staje na drodze…

Diakonia Komunikacji Społecznej przygotowała książeczkę ze wszystkimi tekstami.

Po zakończeniu Eucharystii para rejonowa przekazała kilka informacji, a przede wszystkim
– słowa Moderatora diecezjalnego ks.Łukasza Wisieckiego
Pięknego Dnia Wspólnoty, z modlitwą serdeczną i błogosławieństwem dla wszystkich
– słowa Pary Diecezjalnej Ignasia i Eli Majkowskich
Wiele radości na czas oczekiwania na przyjście Pana dla całego rejonu
– do naszych codziennych intencji modlitewnych dołączamy modlitwę o wybór nowej pary krajowej DK (wybory w styczniu)
– podziękowania za udział małżeństw z naszej wspólnoty w sztafecie modlitewnej
ph. „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja” – 4 grudnia
– zaproszenie do udziału w Godzinie łaski dla świata – 8 grudnia 2020, włączenie się do modlitwy od 12:00 do 13:00 w kościele lub w domowym zaciszu
– prośba o dar serca dla serca.
Zamiast AGAPY zaproszono wszystkich do zabrania z sobą pysznego ciasta do niedzielnej kawy, ofiarowując jednocześnie dar finansowy na operację ratującą życie chorej Laurze (plakat w załączeniu)

Lucyna i Wojtek podziękowali poprzedniej Parze Rejonowej Basi i Jarkowi Kozakiewiczom.
Otrzymali niezwykły dar od naszej wspólnoty w postaci Słowa Bożego (cytatu z Biblii) wybranego przez poszczególne małżeństwa. Życzymy miłej lektury.

Na zakończenie Wojtek poprowadził Nieszpory. Wszyscy modliliśmy się na Brewiarzu dla świeckich.
Nasz moderator w konferencji (która tym razem była spoiwem całego Dnia wspólnoty) skierował do nas słowa
Tylko Bóg jest święty i uzdalnia nas do tego, że:
– człowiek może być obdarzony świętością
– świętość przyjmujemy,
– świętość zmienia naturę ludzką,
– czynimy dobro,
– pracujemy nad swoimi ułomnościami i choć do końca swoich dni będziemy grzesznikami, to świętość dotyka nas i działa w nas
Czy chcemy wysłuchać i wprowadzić w życie wezwanie adwentowe „Nawracajcie się”

Ze względu na sytuację epidemiczną nie było Agapy!
Dziękujemy wszystkim za tak liczną obecność i świadectwo przeżywania wspólnoty oraz za wszelką pomoc przy organizacji RDW. Podziękowania ślemy do naszych kapłanów, wszystkich kręgów i każdego z osobna.
Bóg zapłać.

Lucyna i Wojtek