Zagłosuj na MTM Lębork w Budżecie Obywatelskim!

Domowy Kościół rejonu lęborskiego po raz kolejny angażuje się w organizację Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa w Lęborku. Jednak tym razem mamy możliwość zdobycia dofinansowania w kwocie aż 10000 PLN dzięki złożeniu przez naszą Parę Rejonową projektu do Budżetu Obywatelskiego 2021!

Jedyne czego potrzebujemy to Waszej pomocy w głosowaniu, które rusza już 10 czerwca 2020 r.! Głosować może każdy mieszkaniec Lęborka, który ukończył 13 lat.

Już od 10 do 24 czerwca – prosimy głosujcie na: https://lebork.budzet-obywatelski.org/projekt/8136

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa jest wydarzeniem adresowanym do wszystkich małżeństw, bez względu na ich staż małżeński, światopogląd, wyznanie lub wyznawane poglądy polityczne. To wydarzenie pokazujące sens i piękno trwałego związku, promujące wartość zdrowej i trwałej więzi kobiety i mężczyzny. Jest to czas świętowania i cieszenia się małżeństwem. Zachęcamy do udziału poprzez plakaty, ulotki, media społecznościowe.
Tydzień Małżeństwa stanowi część inicjatywy Marriage Week International. Kampania ta realizowana jest zawsze w tym samym terminie od 7 do 14 lutego.
Celem projektu jest promowanie małżeństwa , poszukiwanie wartościowych sposobów jego rozwoju oraz tworzenie przestrzeni do budowania zdrowych i trwałych relacji. Zdrowe małżeństwo jest fundamentem zdrowej rodziny a ta jest podstawową komórką zdrowego społeczeństwa.
Poprzez realizację projektu zamierzamy zachęcić małżonków do rozwoju osobistego i pogłębienia relacji małżeńskiej przez uczestnictwo w wydarzeniach obejmujących obszar edukacji, kultury, sportu i duchowości.
Podczas warsztatów małżonkowie pod okiem specjalistów pracować będą nad odpowiednim kształtowaniem i pogłębieniem więzi małżeńskiej nabywając praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji, porozumienia bez przemocy, dialogu.
Ponieważ dotyk jest językiem miłości proponujemy kurs masażu w parach, kurs tańca, oraz dwie propozycje taneczne – bal na ponad 100 par oraz potańcówka w mniejszym gronie.
Zamierzamy zaproponować lęborskim małżeństwom wartościowy film oraz koncert ew. przedstawienie teatralne.
Również zaprosimy chętnych do ćwiczeń w parach na sali gimnastycznej pracy jednostki oraz rajd Nordic Walking.
Przez cały Tydzień będziemy zapraszać na randki małżeńskie w lokalach Lęborka a restauratorów zachęcimy do udzielenia odpowiednich rabatów na konsumpcję.
Poprzez realizacje projektu zamierzamy wspierać rozwój relacji małżeńskich, zwłaszcza w zakresie umiejętności relacyjnych. Wyposażamy je w wiedzą i umiejętności pozwalające wcześnie rozpoznawać kryzysy i im zapobiegać lub twórczo wykorzystać do pogłębienia więzi.