Pierwszy pogrzeb Dzieci Utraconych w Lęborku

10 lutego na cmentarzu w Lęborku odbył się pierwszy pogrzeb Dzieci Utraconych. w imieniu Diakonii Życia oraz rodziców po Stracie Dziecka wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasze Maleństwa miały godne miejsce spoczynku z serca dziękujemy.