Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów (DDSA) w Pelplinie

Boże dary dla naszego życia

W sobotni poranek (19 listopada 2016 r.) animatorzy kręgów, pary rejonowe, pary pilotujące kręgi – spotkały się w Pelplinie na DDSA. Spotkania animatorów odbywają się cyklicznie od roku 2014. Każde spotkanie przynosi nowe treści, wymianę doświadczeń, interesujące tematy konferencji:

  • Powołanie i postawa pary animatorskiej (styczeń 2014),
  • Rola animatora na spotkaniu kręgu – prawidłowy przebieg spotkania (grudzień 2014),
  • Rola kapłana w Domowym Kościele i na spotkaniu kręgu (marzec 2015),
  • Doświadczenie Ducha Świętego w małej grupie (listopad 2015).

Zawiązanie wspólnoty odbyło się w sali konferencyjnej Wyższego Seminarium Duchownego o godzinie 9.40. Po zapaleniu świecy przez Parę Diecezjalną – Genię i Krzysia Wieckich – krótkiej modlitwie do Ducha Świętego, Ks. Łukasz Wisiecki – Moderator Diecezjalny DK powitał wszystkich przybyłych. Szczególnie ucieszyliśmy się obecnością Krzysia, który powraca do zdrowia, a w sobotę czuł się na tyle dobrze, że ubogacił nas swoją obecnością.

Tematem spotkania było Powołanie do służby darem i zadaniem. Konferencję wygłosił nasz Moderator Diecezjalny. Każdy z nas jest obdarzony bożymi darami, charyzmatami. Piękne jest dzielenie się tymi charyzmatami z innymi, to powoduje nasz wzrost, otwieranie się na innych, służbę – posługę innym. Źródłem naszego działania powinna być modlitwa. Kierunek zawsze od modlitwy do działania, do rozeznawania gdzie mam iść, co mam robić. Modlitwa jako indywidualne spotkanie z Jezusem, daje siłę i nas umacnia. Ruch Światło-Życie prowadzi nas do służby innym. Jednak zbyt często wzbraniamy się, coś nas blokuje, by odpowiedzieć Bogu – Tak. A przecież tak pięknie być zmęczonym dla Jezusa, nawet gdy nie widzimy owoców naszych działań.

Ks.Łukasz zaprosił do dzielenia się swoim doświadczeniem bycia we wspólnocie Domowego Kościoła, czym ta wspólnota nas umacnia, jakimi charyzmatami służymy innym. Trzy małżeństwa (Genia i Krzysztof, Danusia i Paweł, Lucyna i Wojtek) wskazały na charyzmat modlitwy wspólnotowej, więzi duchowej i obecności wspólnoty w trudnych chwilach naszego życia.

Kolejnym punktem dnia był Namiot Spotkania. Przenieśliśmy się do kaplicy WSD, by rozważać Ewangelię (J 15,1-11). Podczas Eucharystii, sprawowanej przez ks. Łukasza, nasz rejon włączył się w posługę liturgiczną (Jarek – służba ołtarza, Wojtek – psalm i oprawa muzyczna).

W wygłoszonym słowie Moderator Diecezjalny powiedział m.in.: Króluj nam Chryste w naszym życiu (…), aby objawiła się w nas Boża miłość, aby móc podzielić się z innymi tym, kim jesteśmy na chwałę Bożą. Mamy być krzewem na wzór Boga – spalać się dla bliźnich. Padły ważne pytania: Czy chcę się spalać dla Boga, wspólnoty? W czasie Mszy świętej, w łączności duchowej z wiernymi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, ks.Łukasz odczytał jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Zaprosiliśmy Jezusa, by królował w naszych sercach.

Następnie pracowaliśmy w grupach. Rozważaliśmy temat „Poznawanie Bożej wizji dla naszego życia”. Podstawą były słowa naszego założyciela ks.Fr.Blachnickiego : Każdy z nas musi odkryć swój charyzmat i musi go aktualizować w konkretnej lokalnej wspólnocie.
Zanim poznaliśmy efekty rozważań poszczególnych grup, wzmocniliśmy się gorącym posiłkiem w Refektarzu WSD. Po krótkiej przerwie w sali konferencyjnej WSD, w miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i herbacie oraz przepysznych wypiekach naszej pary diecezjalnej, kontynuowaliśmy spotkanie ogólne. Przyszedł czas na zaprezentowanie efektów pracy poszczególnych grup. Przedstawiciele każdej grup dzielili się spostrzeżeniami, które wybrzmiały podczas bardzo owocnej dyskusji.

Para diecezjalna przedstawiła plany rekolekcyjne naszej diecezji: OR I (13-29.01.2017) w Pelplinie; ORAR II (28.04-3.05.2017) w Pelplinie; ORDE II (11-16.07.2017) w Pelplinie; OR II (15-31.07.2017) w Kalwarii Zebrzydowskiej; OR I (4-20.08.2017) w Białogórze. Poprzez animatorów, słowa zachęty-zaproszenia skierowano do wszystkich małżeństw wspólnoty Domowego Kościoła. Dotyczyły one nie tylko udziału w rekolekcjach ale również zaproszenia chętnych małżonków do posługi pary animatorskiej, diakonii wychowawczej, diakonii muzycznej.

 Na zakończenie wszyscy obecni otrzymali błogosławieństwo kapłańskie ks.Łukasza Wisieckiego. Kolejne spotkanie par odpowiedzialnych na DDSA w Pelplinie już na wiosnę. Szczęść Boże.

Lucyna i Wojtek