Relacja po Kręgu Diecezjalnym 11/2013

24 listopada 2013 roku w Pelplinie odbył się krąg diecezjalny, w którym uczestniczyliśmy jako nowa para rejonowa. Spotkanie rozpoczęło się od zapalenia świecy i wspólnej modlitwy, a jego przebieg był zgodny z zasadami DK (dzielenie się życiem, część modlitewna, część formacyjna).

Część pierwsza

1. Pary poszczególnych rejonów dzieliły się najważniejszymi wydarzeniami ze swoich wspólnot: Tczew, Chojnice, Bytów oraz Lębork (nie dotarła para rejonu kościersko-kartuskiego).

Na dzień dzisiejszy Domowy Kościół w diecezji pelplińskiej skupia małżeństwa w 44 kręgach (w tym 8 pilotowanych). I tak:

  • rejon tczewski 8 kręgów + 3 pilotowane,
  •  rejon chojnicki: 9 kręgów + 1 pilotowany,
  • rejon bytowski: 4 kręgi + 1 pilotowany,
  • rejon kościersko-kartuski: 10 kręgów + 2 pilotowane,
  • rejon lęborski: 5 kręgów + 1 pilotowany.

2. Przedstawiliśmy naszą wspólnotę, która skupia 31 małżeństw w 6 kręgach. Moderatorem rejonowym jest o. Marek Kiedrowicz, a wraz z Nim posługę opiekunów duchowych kręgów pełni 5 kapłanów, nie tylko z lęborskich parafii. Przed kręgiem diecezjalnym spotkaliśmy się z animatorami poszczególnych kręgów. Dzięki tym rozmowom czujemy się umocnieni od pierwszych chwil naszej posługi.

Przedstawiliśmy również informację o materiałach, z których korzystają kręgi w pracy formacyjnej w br.

W tym miejscu pragniemy podziękować Krysi i Mirkowi za obecność i wsparcie w tej tak nowej dla nas sytuacji oraz ukazania piękna drogi, na którą wkroczyliśmy.

3. Niespodziewanymi gośćmi była nowa para filii  pelplińskiej – Marta i Jan Nadolny z archidiecezji warmińskiej, którzy w tym roku zakończyli pięcioletnią posługę pary diecezjalnej. Sądzili, że odpoczną, ale Pan Bóg miał inny plan. Z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich prezentacji. Zwrócili uwagę na brak par do pilotowania nowych kręgów.

4. Para diecezjalna Basia i Henio Urbańscy podzielili się z nami informacją, iż na mocy dekretu biskupa pelplińskiego powołani zostali na trzyletnią kadencję do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, jako jedyni przedstawiciele RŚ-Ż.

Część druga

Dzieliliśmy się słowem Bożym – Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan  (1, 12-20).

Następnie rozważaliśmy (z dopowiedzeniami) V tajemnicę bolesną różańca – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Tę część zakończyliśmy modlitwą o beatyfikację ks. Fr. Blachnickiego.

Część trzecia

1. 26 października 2013 r. w Bydgoszczy w ramach jesiennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD), odbyło się26.10.2013 DWDD w Bydgoszczy spotkanie przedstawicieli diakonii specjalistycznych RŚ-Ż z filii pelplińskiej. Z rejonu lęborskiego uczestniczyli Krysia i Andrzej Konkolowie, którzy podjęli się posługi w Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia.

Podczas spotkania Krąg Filialny DK wybrał nową parę filialną, przedstawioną powyżej.

DWDD odbywał się pod hasłem “Posłuszeństwo na wzór Chrystusa Sługi”. Konferencję tematyczną wygłosił moderator filialny ks. Zenon Pipka. Ponadto przypomniano, iż nadal obowiązują dotychczasowe Zasady Domowego Kościoła RŚ-Ż, zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski w 2006 r.

2. Oczekuje się na zgłoszenia osób chętnych do Diakonii Rekolekcyjnej w okresie wakacyjnym.

3. Planowane od 13 do 16 listopada br. w Pelplinie rekolekcje dla kapłanów posługujących w DK, które miał poprowadzić moderator generalny ks. Andrzej Wodarczyk, nie odbyły się. W związku z powyższym przygotowywany jest Dzień Skupienia , który odbędzie się w innym terminie.

4. Potwierdzono terminy letnich rekolekcji w Pelplinie:

  • 28 czerwca – 14 lipca 2014:  II° Oazy Rodzin (rekolekcje 15-dniowe),
  • 15 – 20 lipca 2014:  II° Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin (ORAR),
  • 14 – 19 sierpnia 2014:  I° Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin (ORAR).

5. Potwierdzono Diecezjalny Dzień Skupienia dla Animatorów diecezji pelplińskiej. Wstępnie ustalono, iż odbędzie się on 18 stycznia 2014 r. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

6. Następne spotkanie Kręgu Diecezjalnego zaplanowano na 9 lutego 2014 r. w Tczewie.

Lucyna i Wojtek

Krąg diecezjalny 24.11.2013