Prezentacja leborskiego rejonu Domowego Kościoła podczas spotkania w Sianowie.

Ruch Domowego Kościoła, tak jak swego czasu Żydzi na pustyni, już od 40 lat pielgrzymuje  w kierunku Zbawienia. Mówi o tym następujący tekst.

 

Czytanie z Dziejów lęborskiego Domowego Kościoła.

Onego czasu żył w ziemi lęborskiej pewien człowiek pokolenia kapłańskiego. A imię onego kapłana Dariusz Nenca. A charyzmat jego Mojżeszowi podobny.

I rzekł do niego Pan: „Żal mi mego ludu, albowiem cierpi udręki  z powodu grzechów swoich. Wyprowadź go z ziemi egipskiej marazmu, ziemi słabości do Domowego Kościoła, który orzeźwi ducha jego”.

Ów Mojżesz wymawiał się mówiąc: „Ociężały me usta i zesztywniał język”.

Pan zaś odrzekł: „Czy nie masz brata swego Aarona? On będzie mówił do ludu Twego, a Ty przewodzić mu będziesz.”

I serce Mojżesza spokojnym się stało, albowiem pojawił się Aaron dwoisty: Aaron Krystyna i Aaron Zbigniew Rudyk. I powiódł Mojzesz lud swój droga mozolną, a przemawiał  do ludu Aaron dwoisty. A liczba lat dotychczasowej wędrówki 18. I zmieniało się w owym czasie  oblicze  Mojżesza i Aarona. Dziś imię Mojżesza z pokolenia kapłańskiego – Marek Kiedrowicz, Aaron dwoisty w postaci Mirosława i Krystyny Królów występuje. Ludu zaś wędrującego ogromne mnóstwo, liczba  mężów pielgrzymujących:   trzydziestu dwóch, nie licząc kobiet i dzieci.

Lud ów krnąbrnym jest i słabym w postanowieniach swoich. Przepiórek i manny pożąda sercem łakomym, na trud zobowiązań szemrze niczym w Meriba i Massa. Gromadzi się w plemionach kręgami zwanych. Kręgi zaś owe na kształt plag egipskich pojawiają się:

Krąg pierwszy jakoby żaby plag egipskich najstarszym jest i głośnym okropnie.

Krąg drugi na kształt komarów cięty w zapale swoim.

Krąg trzeci niczym muchy uprzykrzone i osy nie ustępuje w godności pierwszemu.

Krąg czwarty energię szarańczy posiada.

Krąg piąty nagły,  jak grad spadający.

Krągszósty najmłodszy i godzien podziwu w gorliwości swojej  ciemności rozprasza

I wędrują kręgi do Ziemi Obiecanej, a droga ich daleka. I starają się Panu przypodobać czynami swymi. W tym celu organizują….

 

Teraz porzucając stylizacje biblijną zapraszam do odgadywania specyficznych działań lęborskiego DK.

Zagadka nr 1.

Raz do roku w karnawale organizujemy spotkania taneczne, z których wykluczamy Noego, a zapraszamy Jana Chrzciciela i Samsona. Podpowiedź:  zapraszamy Samsona i Jana Chrzciciela, gdyż jako nazirejczycy wina i sycery nie pili, a Noe …, pamiętamy, że któregoś razu przesadził z kosztowaniem napojów.

Odpowiedź: Organizujemy bal bezalkoholowy.

Zagadka nr 2.

Uczęszczamy także w pięć pierwszych szabatów na modlitwy na cześć Niewiasty Obleczonej w Księżyc.

Odpowiedź: Modlimy się uczestnicząc w nabożeństwach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, nabożeństwach pierwszych pięciu sobót miesiąca.

Zagadka nr 3.

W maju uczestniczymy w ogólnopolskim marszu anty – Herodowym.

Odpowiedź: Braliśmy udział w Marszu dla Życia i Rodziny, który w Lęborku był organizowany po raz drugi.

 

W tym miejscu chcemy podziękować tym, którzy dali początek lęborskiemu DK, o nieobecnym tu księdzu Dariuszowi Nencypamiętamy w modlitwie i pierwszym Aaronom, moderatorom lęborskiego DK: Krystynie i Zbigniewowi Rudykomwręczamy symboliczną namiastka manny.