Stary nowy Moderator Generalny

ks. Adam WodarczykW piątek 21 czerwca 2013 r. Konferencja Episkopatu Polski wybrała Moderatora Generalnego Ruchu Światło – Życie. Wybrano ks. Adama Wodarczyka z Archidiecezji Katowickiej, który dotychczas pełnił tą funkcję.

Status Stowarzyszenia Ruchu Światło – Życie mówi, że moderator jest wybierany na 6 lat spośród 3 kandydatów wybranych przez Kongregację Diakoni. W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2013 r. wybrano ks. Adama Wodarczyka, ks. Macieja Krulaka i ks. Andrzeja Pawlaka. Przytoczony statut mówi również o roli Moderatora Generalnego: „Jest on głównym odpowiedzialnym całego Ruchu Światło-Życie. Jego zadaniem jest kierowanie Ruchem, troska o rozwój wszystkich jego wspólnot i gałęzi zgodnie z charyzmatem całego Ruchu oraz ich szczegółowym charyzmatem, troska o rozeznawanie kierunków zadań podejmowanych przez Ruch, o jedność DIAKONII, z zachowaniem kompetencji innych organów DIAKONII przewidzianych w niniejszym statucie”.

Wybrany Moderator Generalny jest prezbiterem archidiecezji katowickiej. Jest również postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego. Jest również autorem najobszerniejszego opracowania opisującego życie założyciela ruchu – „Prorok Żywego Kościoła”

Wspieramy modlitwą ks. Adama, aby kolejna kadencja przyniosła jak najwięcej owoców.