„Pan nie wybiera przygotowanych ale przygotowuje wybranych”-

rekolekcje dla par rejonowych Domowego Kościoła filii pelplińskiej

4-6 lutego 2011r.

Wspólnota Domowego Kościoła – gałąź rodzinna Ruchu Światło Życie – chyba na dobre zadomowiła się w siedzibie Biskupa i sercu Diecezji Pelplińskiej.

Obok prastarej katedry pelplińskiej, w gościnnym budynku Collegium Marianum , gdzie
(jak sam mówi) ”z otwartymi rękami czeka na uczestników” jego dyrektor ks. Andrzej Szopiński, odbyły się kolejne rekolekcje , tym razem małżeństw odpowiedzialnych Domowego Kościoła, tj.
par rejonowych filii pelplińskiej. Filia ta obejmuje 7 diecezji: gdańską, gnieźnieńską, bydgoską, toruńską, warmińską, elbląską i pelplińską.

Do Pelplina zjechały pary małżeńskie z pięciu rejonów naszej diecezji tj.: chojnickiego, tczewskiego, kartusko-kościerskiego, lęborskiego i bytowskiego, a także elbląskiego, toruńskiego, gdańskiego, a nawet gnieźnieńskiego.

Rekolekcje prowadziła para filialna – Teresa i Kazimierz Roszakowie z Inowrocławia wraz
z księdzem moderatorem Henrykiem Wenclem z Diecezji Bydgoskiej .

Z entuzjazmem włączyliśmy się w organizację rekolekcji, bo jakże by inaczej, skoro to nasz teren.

A były to rekolekcje specyficzne, bo mające po części charakter instruktażowy, pokazujący wspólnotę DK w świetle Zasad Domowego Kościoła – dokumentu zatwierdzonego Dekretem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 9 marca 2006 r.

Uczestnicy rekolekcji mieli okazję na nowo przyjrzeć się Zasadom DK, aby ich istotne treści i cele prawidłowo wprowadzać w życie swoich wspólnot, pamiętając jednak o tym , że nie litera prawa, ale duch zasad powinien być wyznacznikiem naszej posługi.

Mogliśmy też podzielić się życiem swoich rejonów oraz radościami i trudnościami, jakie niesie na co dzień posługa, konfrontując to ze słowem Ewangelii, jakie Pan kierował do nas podczas spotkania w kręgach i w czasie liturgii .

Czas rekolekcji, to przede wszystkim czas poświęcony osobistej relacji z Bogiem, stąd organizatorzy zadbali o to, by zachowane zostały stałe punkty programu rekolekcji DK : jutrznia, namiot spotkania, dialog małżeński i przede wszystkim Eucharystia.

Moderator rekolekcji w swoich homiliach kładł szczególny nacisk na istotę sakramentu małżeństwa jako źródła mocy potrzebnej do sprawowania posługi przez pary rejonowe. Tylko małżeństwa czerpiące z łaski sakramentalnego trwania w Chrystusie, kroczące wspólną drogą
ku Bogu, uczące się ciągłego wybaczania sobie i innym, wyzbywające się egoizmu w swoich relacjach małżeńskich mogą inspirować i prowadzić powierzoną sobie wspólnotę . Mówił też o tym, że nie da się „światła postawić pod korcem” i małżonkowie trwając w jedności z Bogiem i ze sobą nie mogą uchylać się od odpowiedzialności za wspólne dobro i konieczności aktywności wszędzie tam, gdzie Pan nas posyła, na terenie swojej parafii, w życiu społecznym swoich środowisk i całej Polski.

Moderatorzy zaś zwracali szczególną uwagę na wierność zasadom i charyzmatom ruchu. Mówili też, dając osobiste świadectwo, że w posłudze „równi, służą równym” i choć czasem jest trudno, to prowadzący wspólnoty mają być świadectwem radosnego przyjęcia tego daru i służenia nim innym. Zaś szczególną troską pary odpowiedzialnej powinno być czuwanie, aby rejon był
w pełnej jedności z całą wspólnotą DK.

Wzruszającym akcentem podczas rekolekcji była projekcja Filmu „Nasza Siostra”. Film przybliżył nam postać współtwórczyni naszego Ruchu s. Jadwigi Skudro i uzmysłowił nam, że tak jak zapewniła nas w liście pożegnalnym skierowanym do całej wspólnoty, mamy teraz w niebie naszą wspaniałą orędowniczkę.

Był też czas, aby zobaczyć przepiękną pelplińską katedrę i podziwiać naszego Stwórcę
w tym wspaniałym dziele ręką ludzką zbudowanym. Wnikliwą wiedzą na temat tego dzieła dzielił się z uczestnikami ks. Wincenty Pytlik diecezjalny moderator DK, ale też i chyba przede wszystkim wielki znawca sztuki i charyzmatyczny dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie.

Rekolekcje nie mogłyby być radosne bez posługi muzycznej, którą sprawowała nasza „Majka” – pani Maria Tysler z Chojnic, a posługę animatorską sprawowała zaprzyjaźniona
z nami para diecezjalna Archidiecezji Gdańskiej Basia i Olek Pieczonka.

Po raz kolejny dziękujemy więc Bogu za ten owocny czas trwania na modlitwie i dzieleniu się posługą wszystkich par, które ubogaciły też naszą misję, dając nam tę pewność, że do posługi „Pan nie wybiera przygotowanych, ale przygotowuje wybranych”.

Szczęść Boże na czas dalszej pracy na niwie Pańskiej i przygotowywania do niej swoich następców wszystkim parom małżeńskim uczestniczącym w rekolekcjach na terenie naszej diecezji życzy moderator diecezjalny DK ks.Wincenty Pytlik wraz z parą diecezjalną.

Barbara i Henryk Urbańscy