Ważne jest, aby mieć bilet w jedną stronę…

Ważne jest, aby mieć bilet w jedną stronę…Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe

Domowego Kościoła 14-16 stycznia AD 2011”

Warszawa, to już chyba tradycyjne miejsce spotkań Domowego Kościoła na uroczystym opłatku wszystkich odpowiedzialnych, a więc par diecezjalnych, filialnych , pary krajowej wraz
z moderatorem krajowym DK, generalnym Ruchu Światło- Życie i odpowiedzialnym za ruch
z ramienia Episkopatu Polski – biskupem Adamem Szalem.

Myślę, że trafnym będzie nazwanie tego spotkania spotkaniem świadectw członków DK różnych

pokoleń , od czasu jego powstania do chwili obecnej.

To już nasze drugie spotkanie opłatkowe, choć ubiegłoroczne, z racji ledwo co zaczętej przez nas posługi, bardzo nas onieśmielało i stawiało wiele pytań o naszą dalszą drogę. Zachwyciliśmy się jednak pięknem i wielkością naszego ruchu oraz niebywałym potencjałem miłości, pokoju i służby spotkanych tam małżeństw. Zacznę jednak od początku.

Koniec minionego roku przyniósł w DK dużo nowości i zmian, zwłaszcza personalnych. Uroczystościom opłatkowym przewodniczyła nowa para krajowa – Beata i Tomek Strużanowscy (dla nas nie bez znaczenia jest fakt, że to dotychczasowa para prowadząca Filii Pelplińskiej) wraz
z nowym moderatorem krajowym DK Markiem Borowskim (pallotynem z Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej). Czekaliśmy na jego słowo, ciekawi jak się nam przedstawi. Po chwili jego osobistego świadectwa na temat bycia w ruchu, niezliczonych spotkań z rodzinami podczas rekolekcji w różnych miejscach Polski wiedzieliśmy, że to nasz człowiek i wymodlony dla nas kapłan. Ujął nas także swoją energią i podejściem do spraw DK, gdzie nie ma miejsca na brak rozwiązań. „A wszystko to dla nieskończonej chwały Bożej” – takim zawołaniem pallotyńskim zakończył wypowiedź.

Ważnym akcentem spotkania było świadectwo pary małżeńskiej, przyjaciół ks. Wojciecha Danielskiego, drugiego po ojcu Franciszku Blachnickim, moderatora DK.(Rozpoczynają się starania o proces beatyfikacyjny tego oddanego rodzinom świętego kapłana). Wielkim przeżyciem był dla nas wspólny wyjazd na warszawskie Powązki, gdzie pochyliliśmy się nad grobem ks Danielskiego. Postać tego kapłana przedstawił nam generalny moderator Ruchu Światło – Życie ks. Adam Wodarczyk. Trzymanie się za ręce i wspólne śpiewanie pieśni „Zjednoczeni w Duchu” przy grobie, dotykało naszych serc i dawało poczucie niesamowitej wspólnoty także z tymi, którzy odeszli już do Pana.

Czas spotkania opłatkowego zbiegł się też z czasem ogłoszenia daty uroczystej beatyfikacji wielkiego Ojca całej polskiej rodziny, jakim był Jan Paweł II. Stąd też w niedzielnej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za szczególny dar naszego papieża. Ta Eucharystia była szczególna również
ze względu na przewodnictwo jego ekselencji księdza kardynała Kazimierza Nycza, który był świadkiem i błogosławił przekazywaniu posług nowym parom filialnym i diecezjalnym w DK.

Wśród takich uczestników i gości czuliśmy się zaszczyceni i wyróżnieni, dziękując Bogu
za dar naszej posługi.

Myślę, że przyszedł czas, aby wytłumaczyć tytuł artykułu. Przyczyniło się do tego świadectwo Eli Ogrodnik, z pierwszego kręgu DK prowadzonego przez ojca założyciela, w roku 1974r. Tym,
kto kupował bilet w jedną stronę i nie martwił się o powrót był oczywiście ks. Franciszek Blachnicki, który tak dalece zawierzał Panu wszystkie sprawy, że nie troszczył się, co będzie potem i mawiał „…na powrót ktoś ci da albo będziesz u nich siedział”. Takie myślenie potrzebne jest nam wszystkim, kiedy rozpoczynamy coś, na co nie zawsze mamy środki materialne , jednak
w Domowym Kościele, gdzie posługujemy się Bożą ekonomią, słowa ks Franciszka wielokrotnie się sprawdzały.

Kolejnym świadectwem i bardzo rodzinnym akcentem okazało się wieczorne spotkanie połączone z koncertem zespołu „Moja Rodzina”, które stało się początkiem do wspólnego kolędowania wszystkich Polaków (przecież przyjechaliśmy tu z różnych miejsc Polski). Muzykująca i śpiewająca siedmioosobowa rodzina Wiśniewskich dała świadectwo, że bycie w DK jest dla nich sposobem na życie i wielką radością służenia Panu talentami, które otrzymała.

Wdzięczni Bogu za czas tego spotkania i za wszelkie błogosławieństwo, które dotykało nas
i naszą wspólnotę podczas dzielenia się opłatkiem -Bogiem , który stał się dla nas chlebem,
z radością dzielimy się z Wami tym wydarzeniem .

Basia i Henio Urbańscy
pelplińska para diecezjalna DK .