XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych Jasna Góra, 25-28 lutego 2011r.

Miejsce, które z woli Bożej wybrane zostało na tegoroczne spotkanie odpowiedzialnych Ruchu , aby pochylić się nad tematem „Słuchać Pana w Kościele” , to Częstochowa – dom naszej Matki i Królowej Polski.
Na Jasną Górę przybyliśmy zjednoczeni w jedno, ludzie z Polski i innych części świata, po to, aby słuchać Pana i napełniać się jego łaską, aby rozbudzać charyzmaty Ducha Św., byśmy mogli być jego świadkami tam, gdzie nas pośle.

(Piątkowy wieczór- modlitwa rozpoczynająca Kongregację)

 

„Przyjdź Duchu Święty, rozpal ogień swój”- gorącym przywoływaniem obecności Ducha Świętego ożywialiśmy naszą wiarę i serca, zawierzając ten szczególny czas Panu. Podczas modlitwy na rozpoczęcie Kongregacji prosiliśmy Pana , by otworzył nasze uszy, byśmy mogli słyszeć, co Duch Św. mówi do Kościoła (do tej cząstki Kościoła, jaką jest Ruch Światło –Życie) przez Ojca Świętego, biskupów i kapłanów.

(Sobota- pierwszy dzień obrad)

W pierwszy dzień Kongregacji wprowadziła nas Jutrznia, której przewodniczył ks. Marek Borowski SAC.- moderator krajowy Domowego Kościoła.

Zaczynamy w imię Trójcy Świętejtymi słowami Kongregację otworzył moderator generalny Ruchu ks. Adam Wodarczyk. Zainicjował modlitwę do Ducha św, którą podjęli wszyscy uczestnicy Kongregacji trzykrotnym zawołaniem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”.

Moderator powitał wszystkich przybyłych gości i odpowiedzialnych za wspólnoty. Następnie poprosił o słowo delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie – biskupa Adama Szala. Ksiądz Biskup życzył nam wszystkim, abyśmy
w gwarze tego świata usłyszeli głos Pana. Powiedział : „W ubiegłym roku Słuchaliśmy Pana, w tym roku będziemy Słuchać Pana w Kościele. Życzę, aby głos Pana w Kościele dotarł do naszych serc i byśmy byli przedłużeniem tego głosu na cały świat”.

Słowa pozdrowienia skierowała do nas także para krajowa Domowego Kościoła, Beata i Tomek Strużanowscy. Powiedzieli o swoich pragnieniach i oczekiwaniach wobec naszej wspólnoty: „Mamy pragnienie maksymalizmu , chcemy więcej chcieć. Charyzmat wspólnoty wywodzący się z Equipes Notre Dame związany jest szczególnie z duchowością małżeńską. Wszyscy członkowie Ruchu Światło –Życie , którzy planują ślub , niech czują się zaproszeni i zachęceni do dalszej formacji we wspólnocie Domowego Kościoła, która do nieba prowadzi parami”.

Następnie do uczestników Kongregacji słowa powitania skierował moderator krajowy Domowego Kościoła ks. Marek Borowski SAC. Powiedział: „Zaczynałem od młodzieżówki, a kończę w Domowym Kościele, bo Ruch Światło – Życie jest dla wszystkich, od dziecka do osoby wiekiem dojrzałej, zgodnie z zamysłem jego założyciela
o. Blachnickiego.
Powiedział też: „ Jak Bóg zaprasza, to się nie odmawia”.

Był też czas na podziękowania za posługę poprzedniej pary krajowej, Jolanty i Mirosława Słobodów i dotychczasowego moderatora krajowego DK ks. Andrzeja Wachowicza .

„W naszym Ruchu nie ma miejsca na emeryturę”– tymi słowami moderator wspomniał ks. Franciszka Chowańca w jego 80. urodziny.

Nie zapomniał też o tych, którzy już odeszli do Pana, a którzy życie poświęcili dla Ruchu. Modliliśmy się za śp o. Czesława Chabielskieg SJ, z diecezji bydgoskiej, którego pogrzeb zbiegł się z czasem Kongregacji.

Wreszcie nadszedł czas podjęcia tematu Kongregacji. Z ciekawością wsłuchiwaliśmy się w Słowo programowe ks. dr. Adama Wodarczyka, który powiedział między innymi: „Kolejna Kongregacja gromadzi nas z Polski, ale też z Czech, Białorusi, Ukrainy Słowacji, Niemiec i Austrii. Charyzmat, którym służy Ruch rozprzestrzenia się, odnawia człowieka, Kościół i cały świat. Kierunki wskazane przez
o. Blachnickiego, to: nowy człowiek, nowa wspólnota, nowa kultura. Słowo Boże, w życiu i misji Kościoła zbiera Athortacja Verbum Domini.
Słuchać Pana , to odkrywać jego głos w modlitwie, w liturgii Kościoła, w znakach czasu (w świecie, w którym żyjemy) poprzez pasterzy, którzy tłumaczą nam Słowo mocą autorytetu Kościoła.(…) Moderator przytoczył też myśli ks. Franciszka Blachnickiego „Kościół, to miejsce gdzie spotykamy się z Bogiem żywym i z drugim człowiekiem. Tak Jak Chrystus był miejscem spotkania z Bogiem żywym, tak też Kościół pełni tę rolę”. (…)W swoim Testamencie ks. Blachnicki przedstawił wizję Kościoła, jako komunię wspólnot, które stają się Kościołem żywym”.

Kontynuując słowo programowe ks. moderator mówił „My wszyscy obecni na tej Kongregacji jesteśmy spadkobiercami piękna Tajemnicy Kościoła, która pokazując nam Kościół żywy, pokazuje nam w pełni Dzieło Zbawieni”. (…) „Ci co dorastają po 1989 r. w całej Europie są zdystansowani do Tajemnicy Kościoła, bo świat medialny robi bardzo wiele złego w świadomości młodych ludzi, próbując pokazać w Kościele głównie ludzkie słabości jako „modelowe ”i lansując hasło: Chrystus tak , Kościół nie. (…)Jeżeli mamy jakąś misję, to mamy obowiązek pokazywać Prawdę (…) Jednoczenie ludzi wobec Boga jest misją pasterzy Kościoła. Jako pierwszego Pasterza na progu trzeciego tysiąclecia kapłaństwa , stawia się Jana Pawła II. Papież pisząc listy do ludzi różnych stanów zawarł w nich program słuchania Pana. Ten program kontynuowany jest przez obecnego Papieża Benedykta XVI. Musimy słuchać Piotra naszych czasów (…)Tylko mocą Pana jesteśmy w stanie przemienić ten świat jeżeli nie będziemy się lękać głoszenia Prawdy”.

Następnie wsłuchiwaliśmy się w słowo jakie skierował do nas Gość specjalny Kongregacji abp Józef Michalik. Wygłosił on referat na temat „Czego oczekuje od Ruchu Światło-Życie Kościół w Polsce”. W pierwszych słowach swojego wystąpienia wyraził uznanie dla Ruchu, jego gotowości i dyspozycyjności w sprawowaniu posługi. Ksiądz Arcybiskup zachwycił się także dynamizmem naszego założyciela ks. Franciszka Blachnickiego mówiąc o nim, jako o darze dla Kościoła.

W dalszej części wystąpienia mówił, że „Słuchać Pana w Kościele”, to hasło głęboko katolickie, jednakże pokus do jego zahamowania jest wiele. Nasz Ruch, stoi jednak mocno na straży wiary i stanowi jego wielkie bogactwo duchowe. Ksiądz Arcybiskup powiedział, że są różne drogi przynależności do Kościoła, którymi idzie łaska zbawienia, ale „nie ma zbawienia poza Kościołem. Nawiązał do eklezjalnej wizji o. Blachnickiego, w której to ludzie świeccy stają się wielkimi ewangelizatorami we współczesnym świecie. Podkreślił, jak ważne jest więc świadectwo życia i głoszenia z mocą Słowa poprzez wspólnoty Kościoła tam, gdzie się one znajdują.

Arcybiskup podkreślił pośrednictwo zbawcze ruchów w Kościele i powiedział , że „Ruchy i wspólnoty w Kościele nie powinny stawać się zalążkiem nowego Kościoła, ale pozostawać Kościołem żywym w Ruchu. Zaś wielkim teologicznym kamieniem węgielnym tego zadania stał się ks. Blachnicki.”

Arcybiskup zakończył swoje wystąpienie słowami „Nie bójmy się trudności i bądźmy gotowi do znoszenia nawet niesprawiedliwych cierpień”.

Kolejnym czasem słuchania Pana w Kościele była Eucharystia sprawowana w Kaplicy

Matki Bożej przez abp. Józefa Michalika w asyście 130 kapłanów.

W popołudniowej sesji przedstawiony został Plan Ad Christum Redemptorem 2. Dokonana została prezentacja dokumentu „Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie” przez odpowiedzialnych wszystkich diakonii. Ksiądz moderator powiedział, że za moderacje w Kościele odpowiedzialni są księża, ale miejsce dla świeckich jest szczególne i realne. Podejmując diakonię stajemy się współpracownikami pasterzy Kościoła.

Plan Ad Christum Redemptorem 2, to wizja silnej diakonii, o którą musimy się modlić. Moderator generalny zainicjował więc modlitwę. Kontynuacją i urealnieniem naszej modlitwy było uroczyste przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Ruchu Światło -Życie 38 nowych osób z 19 diecezji, w tym 12 par małżeńskich z Domowego Kościoła. Do błogosławieństwa stawały osoby ze wzruszeniem, ale jednocześnie z wielką mocą wypowiadające słowa :„PRAGNĘ SŁUŻYĆ”.

Pierwszy dzień obrad zakończyliśmy uczestnicząc w Apelu Jasnogórskim, zawierzając Matce cały Ruch i nasze osobiste intencje.

(Niedziela-drugi dzień obrad)

W niedzielę obrady rozpoczęliśmy Jutrznią, której przewodniczył ks. Maciej Królak , Moderator Centrum Światło-Życie w Krościenku. W responsorium powiedział do nas te słowa: ”Czym żyjesz , tym karmisz”, (…) „To nie my tworzymy, ale to Bóg w nas tworzy Kościół”, (…) „Kiedy Jezus będzie fundamentem naszego życia, to Kościół będzie działał”, (...) „Jeżeli Jezus będzie na I- miejscu, to wszystko będzie na właściwym miejscu”,(…) „Jeśli nie On, to szkoda każdej minuty”.

Był to dzień słuchania niezwykle bogatych w treści referatów i świadectw prelegentów. Nie sposób w tej relacji oddać ich przesłania i bogactwa myśli. Referaty w kolejności wygłosili:

 • ks. dr Tomasz Jaklewicz na temat: „Co mówi Bóg współczesnemu Kościołowi przez Papieża Benedykta XVI?” – posłuchaj
 • dr hab. Krzysztof Leśniewski na temat: „Ks.Wojciech Danielski jako charyzmatyczny kapłan” – posłuchaj
 • ks. dr hab. Grzegorz Ryś na temat: „Wyznania i inspiracje wynikające z beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II” – posłuchaj
 • ks. dr Adam Wodarczyk na temat: ”90.rocznica urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego-Sylwetka Duchowa i łaski otrzymywane za wstawiennictwem Ojca Franciszka” – posłuchaj

Zwieńczeniem Kongregacji była niedzielna Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Adama Szala. W nawiązaniu do tematu pracy Ruchu w nadchodzącym roku Ksiądz Biskup powiedział: „Aby słuchać Pana musimy zastanowić się, jaki obraz Boga mamy w sobie. Bóg objawia się nam w słowie kierowanym do nas jako Ten, który stworzył świat i człowieka z miłości. Miłość jest definicją Boga.

Ksiądz Biskup wspominając postać założyciela Ruchu o. Franciszka Blachnickiego, powiedział o nim: „Idąc śladami Jezusa pomagał ludziom w odkrywaniu oblicza Boga, zachęcał do wpatrywania się w Jezusa Chrystusa, jako Pasterza oddającego życie za owce, jako Sługi umywającego stopy człowiekowi”.

Kończąc Kongregację moderator generalny dziękował Bogu w Trójcy Jedynemu za to, że nas poprowadził.

Tegoroczna Kongregacja przeszła już do historii. U tronu naszej Matki, Pani Jasnogórskiej, zgromadziliśmy się po to, byśmy wracając do naszych wspólnot mogli zaświadczyć o dziełach, które stały się też naszym udziałem.

W Kongregacji uczestniczyło 1105 osób, przedstawiciele wszystkich polskich diecezji. (Naszą diecezje reprezentowali członkowie Ruchu i wspólnoty Domowego Kościoła w liczbie 8 osób). Przybyli na Kongregację przedstawiciele Ruchu z zagranicy najliczniej reprezentowani byli przez Ukrainę – 19 osób.

Kongregacja pozostanie w naszej pamięci, jako wielkie spotkanie przepełnione modlitwą, ubogaconą muzyką i śpiewem przez diakonię muzyczną z diecezji bydgoskiej. Uroczyście ogłoszono i odśpiewano Piosenkę Roku OŻK 2011 .

Po Kongregacji został wystosowany List do Ojca św. Benedykta XVI.

Sekretarzami Kongregacji byli Agnieszka i Tomek Talaga.

Relację z Jasnej Góry przygotowali: Barbara i Henryk Urbańscy

pelplińska para diecezjalna DK

Inne materiały dotyczące kongregacji:

 • Słowo programowe – ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie – posłuchaj lub przeczytaj
 • Czego oczekuje od Ruchu Światło-Życie Kościół w Polsce, w kontekście aktualnych znaków i wyzwań czasu AD 2011 – abp Józef Michalik, Przewodniczący KEP – posłuchaj
 • Prezentacje dotyczące diakonii i nie tylkopobierz i zobacz
 • Studium przygotowujące do udziału w XXXVI Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie – przeczytaj
 • Filmowa pocztówka z Kongregacji AD 2011 – posłuchaj
 • Piosenka roku – 2011/2012 – Wielki jest Pan – czytaj, słuchaj i śpiewaj
 • Słuchać Pana w Kościele Relacja z XXXVI Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie – przeczytaj