Bogu dziękujcie – ducha nie gaście! -rozpoczęcie roku formacyjnego DK w Lęborku. Krąg rejonowy.

Rozpoczęcie nowego roku formacyjnego 2022/2023 pod hasłem ŻYCIE W ŚWIETLE odbyło się w sobotę 3 września br., w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Poprzedziło je nabożeństwo pierwszych sobót, do którego wspólnota DK dołącza się systematycznie.
O godz. 9.00 sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył moderator rejonowy ks. Andrzej Żur, w koncelebrze kapłanów gości i opiekunów kręgów: o.Józef, o.Łukasz, o.Bogdan, ks.Jarosław, ks.Eugeniusz.
W kazaniu wybrzmiały słowa, iż:
przeżyte rekolekcje oazowe są źródłem i szczytem formacji Domowego Kościoła i życia małżeńskiego…
Zachęcamy do wysłuchania całego kazania.

Po Eucharystii Moderator rejonowy udzielił nam błogosławieństwa na cały rok formacyjny. Rozesłaniu dla par animatorskich towarzyszył o. gwardian Robert Wołyniec, opiekun kręgu VIII.
Następnie udano się do salki św. Franciszka, gdzie odbyło się spotkanie Kręgu rejonowego.
Wszystkich powitała Para rejonowa, która przedstawiła nowy skład Kręgu rejonowego. W tym roku formacyjnym tworzą go animatorzy:
Krąg św. Jadwigi Królowej – Ania i Marian
Krąg św. Maksymiliana Kolbe – Bogusia i Paweł
Krąg św. Jana Bosko – Dorota i Sławek
Krąg św. Brata Alberta – Ewa i Marian
Krąg bł. L.M. Beltrame Quattrocchich – Joanna i Tadeusz
Krąg św. Józefa – Małgorzata i Zygmunt
Krąg św. Joanny Beretta Molla – Jagoda i Krzysztof
Krąg św. Faustyny – Wioletta i Patryk
Krąg pilotowany – Agnieszka i Andrzej

Omówiono udział małżeństw w rekolekcjach formacyjnych w minionym roku formacyjnym. Świadectwem z przeżytych rekolekcji podzielili się Lucyna i Wojtek, Agnieszka i Andrzej oraz Małgorzata i Zygmunt. Zaś animatorzy dzielili się radościami z formacji duchowej w swoich kręgach i najważniejszymi wydarzeniami.

W dalszej części spotkania poruszono temat rocznej formacji – Życie w świetle, do którego wstępem był List kręgu centralnego 2022/23 – Bogu dziękujcie, ducha nie gaście! Następnie omówiono i przypomniano zadania par odpowiedzialnych, w świetle Zasad DK pkt.33,35.
Przedstawiono aktualne problemy i czekające nas zadania. Obecni na spotkaniu animatorzy zapoznali się z projektem planu pracy na ten rok, który po omówieniu został zaakceptowany.

W dalszej kolejności omówiono sprawy organizacyjne wrześniowego RDW w Pelplinie. Przedstawiono również propozycje terminów rekolekcji dla DK na ten rok.
Spotkanie zakończyło się odmówieniem modlitwy Anioł pański wraz z błogosławieństwem moderatora rejonowego.


Lucyna z Wojtkiem
Para rejonowa DK
w łączności z
ks.Andrzejem Żurem
Moderator rejonowy DK