CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Radujmy się Bracia i Siostry! Alleluja!

Bo zwyciężyło Dobro nad złem, Życie nad śmiercią!

Mesjasz poniósł nasze grzechy na Drzewo Krzyża.

Powstańmy razem z naszym Mistrzem z grobu martwoty i zwątpienia i napełnijmy nasze serca Wiarą, Nadzieją i Miłością!

Niech Wiara w Zmartwychwstałego Pana Jezusa będzie dla nas źródłem POKOJU.

Z modlitwą moderator diecezjalny DK Ks. Wincenty Pytlik

oraz para diecezjalna DK Wioletta i Andrzej Jasińscy