Wiosenny Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów DK

W sobotę, 9 kwietnia u progu Wielkiego Tygodnia w Pelplinie odbył się Wiosenny Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów. W spotkaniu pod przewodnictwem ks. Moderatora Wincentego Pytlika i pary diecezjalnej Wioletty i Andrzeja Jasińskich udział wzięło 70 osób.

Spotkanie rozpoczęliśmy Namiotem Spotkania z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, rozważając słowa Pisma Świętego (J 11, 45-57). Mszę świętą celebrował i wygłosił kazanie moderator DK diecezji pelplińskie ks. Wincenty Pytlik. W czasie agapy mieliśmy okazję bliżej siebie poznać i cieszyć się darem wspólnoty.

Podczas konferencji wygłoszonej przez ks. Sławomira Kunkę usłyszeliśmy, że „Wszystko zaczyna się pod Sercem Matki, i ziemskie życie zbawiciela i życie Kościoła. Nikt bardziej niż Matka Boża nie jest zdolny otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Dlatego zwracajmy się do niej, oddając cześć Jej Synowi.”

Konferencja ks. Sławomira Kunka

Po konferencji odbyły się spotkania w grupach, podczas których próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania związane z Prawdą, Krzyżem i Wyzwoleniem. Wspólną modlitwą i błogosławieństwem księdza Wincentego Pytlika zakończył się nasz Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów Domowego Kościoła.