Złoty jubileusz ks.Henryka Krenczkowskiego

6 czerwca br. 50-lecie posługi kapłańskiej obchodził ks. dr kan. Henryk Krenczkowski z parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lęborku, niegdysiejszy proboszcz tej wspólnoty (w latach 1994-2018). Henryk Krenczkowski święcenia kapłańskie otrzymał w Pelplinie 30 maja 1971 r. z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego.

W tej parafii powstał pierwszy krąg Domowego Kościoła – 6 stycznia 1996 r., animatorami byli Dorota i Sławek Sysikowie, zaś moderatorem ks. Dariusz Nenca. Z biegiem lat powstawały kolejne kręgi.

W uroczystej mszy jubileuszowej w gronie parafian i  wspólnot parafialnych złożyliśmy serdeczne życzenia

Czcigodny Księże Kanoniku Henryku

Z okazji 50.rocznicy święceń kapłańskich życzymy Tobie obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego posługiwania. Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem, mocą i siłą, a Maryja niech wstawia się za Tobą o potrzebne łaski, otaczając płaszczem swej opieki.

Pamiętając w modlitwie, polecamy opiece Niepokalanej Matce Kościoła oraz prosimy o wstawiennictwo sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego.

W imieniu wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Lęborskiego
Lucyna i Wojtek Siedlikowie – Para Rejonowa w łączności
z ks. Andrzejem Żurem – Moderatorem Rejonowym
Szczęść Boże!

Wyświęceni w 1971 roku kapłani celebrowali swój złoty jubileusz w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Na zdjęciu ks. H. Krenczkowski pierwszy od prawej strony.