Życzenia dla kapłanów – Wielki Czwartek 2014

Kapłan jest tym, kto mimo upływającego czasu nie przestaje promieniować młodością ducha, jakby zarażając nią osoby, które spotyka na swojej drodze.”

 

Tymi słowami przed laty – w Wielki Czwartek – zwrócił się do Was drodzy KAPŁANI w specjalnym liście Jan Paweł II. Dzisiaj, kiedy nie ma Go wśród nas, słowa te nabierają wyjątkowej mocy i ponadczasowości.

Z całego serca my, rodziny Domowego Kościoła, dziękujemy Wam – KAPŁANOM za Waszą obecność na naszej trudnej drodze odnajdywania istoty życia.

Żadne słowa nie są w stanie wyrazić jak wielką wartość, często niedostrzegalną, mają Wasze modlitwy, starania, słowa i gesty.

W tym szczególnym Dniu, w tej szczególnej chwili, w której, przed dwoma tysiącami lat, Chrystus ustanowił Sakrament Kapłaństwa i Eucharystii  na ręce obecnych naszych Kapłanów

My – DOMOWY KOŚCIÓŁ z miłością Wam – KAPŁANOM  życzymy:

  • tej świętości, która wyraża się gorliwością i poświęceniem, by wspierała Was zawsze,
  • mocy Ducha Świętego i miłości do Eucharystii,
  • „abyście byli jedno”,
  • wszelkiej pomyślności i dobra,
  • realizacji wszystkich szlachetnych planów i słusznych zamierzeń, by wśród Was nigdy nie zabrakło tych serc gorących, które przybliżają Chrystusa bliźnim i szanują godność człowieka.

Cała wspólnota Domowego Kościoła modli się za Was, drodzy nam Kapłani, w Wielki Czwartek w Waszej intencji przyzywając Ducha Świętego Veni, Creator Spiritus !

W imieniu całej wspólnoty DK Rejonu lęborskiego
Lucyna i Wojtek
Para Rejonowa