Zaproszenie na Rejonowy Dzień Wspólnoty 3/2014

Rejonowy Dzień Wspólnoty

Kiedy: sobota, 22 marca, 14:00 – 18:45
Gdzie: Sanktuarium św. Jakuba Apostoła

Temat: „Narodzić się na nowo przez sakramenty”

Program:

14:00 – Zawiązanie wspólnoty:
– modlitwa,
– pieśń do Ducha Świętego,
– wprowadzenie do tematu (J 14, 1-14)
14:30 – Namiot Spotkania: Mk 16, 15-20 (Oratorium)
14:45 – Katecheza: o. Przemysław (po katechezie piosenka roku „Narodzić się na nowo”)
15:05 – praca w grupach
15:50 – prezentacja efektów pracy grupowej
16:05 – Dzielenie się życiem: 2-3 świadectwa nt. przeżywania Bożej obecności w sakramentach, świadectwa przeplatane śpiewem
16:30 – Agapa
17:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
17:45 – Przygotowanie do Eucharystii
18:00 – Eucharystia

Ważne:
Zabieramy ze sobą Pismo Święte!

Eucharystia:
służba liturgiczna, czytania, modlitwa powszechna, dary eucharystyczne

Organizacyjne:
Przygotowanie agape – krąg II, IV
Sprzątanie – kręgi I, III, V
Każdy krąg przygotowuje 3 ciasta, 4 kartony soków i owoce.
Animatorzy zabezpieczają duże arkusze papieru oraz przybory do pisania i rysowania.

Prosimy o PUNKTUALNOŚĆ!