Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Chojnickiego DK

Kolejny, tym razem Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Chojnickiego Domowego Kościoła, miał miejsce w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach w sobotę, 26 marca 2022 r. Wzięło w nim udział ok. 90 członków Wspólnoty oraz 35 dzieci.
Spotkanie rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty oraz Namiotem spotkania, w trakcie którego rozważaliśmy fragment z Księgi Proroka Izajasza (Iz 49,1-6). Następnie oddaliśmy część Bogu na wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ks. Janusz Chyła wraz z ks. Tomaszem Mońko, naszym Moderatorem rejonowym oraz ks. Markiem Łopata. Ks. Janusz Chyła wygłosił też homilię, w której ukazał Krzyż jako znak naszego zbawienia, ale też znak Miłości Chrystusa do każdego człowieka. W oprawę liturgiczną aktywnie włączyły się dwa nowe, tworzące się Kręgi DK, które zakończyły właśnie etap ewangelizacji i przyjęły Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, i w trakcie Mszy św. zostały, przez pary pilotujące, przedstawione Wspólnocie.

Po Eucharystii wszyscy spotkaliśmy się na Agapie. Był to czas nie tylko wzmocnienia ciała, ale przede wszystkim czas wspólnych rozmów, wspomnień, poznawania się. Każdy z nas bardzo lubi i docenia ten punkt każdego dnia wspólnoty, który jest pełen radości, gwaru i uśmiechów.

Po Agapie miała miejsce konferencja ks. Tomka. Tematem konferencji był Dialog Małżeński, jako jedno ze zobowiązań wynikających z Zasad DK. Ks. Moderator bardzo pięknie porównał sam dialog pomiędzy małżonkami do rozmów prowadzonych przez Pana Jezusa ze swoimi uczniami oraz z innymi ludźmi, wskazując na umiejętność słuchania, jako jego istotny element. Wskazał, że Pan Jezus zawsze był pełen cierpliwości, wyrozumiałości i miłości dla drugiego człowieka. Takie samo nastawienie winno towarzyszyć małżonkom w trakcie Dialogu Małżeńskiego, który tylko wówczas spełni swe zadania i będzie dla małżeństwa czasem budowania wzajemnych relacji i umacniania miłości.

Dopełnieniem konferencji była Godzina Świadectw, następny punkt spotkania, w trakcie której poszczególne małżeństwa dawały świadectwa z realizacji poszczególnych zobowiązań wynikających z Zasad DK, począwszy od codziennej modlitwy osobistej, czyli Namiotu Spotkania, a skończywszy na uczestnictwie w rekolekcjach formacyjnych. Wiele spośród tych świadectw było bardzo osobistych, pełnych emocji. Dla nas, uczestników spotkania, a szczególnie dla tych, którzy mają problemy z realizacją tych zobowiązań, świadectwa były pomocą oraz wezwaniem do ich lepszego wypełniania, w myśl zasady, że skoro inni potrafią, to my też możemy.

O godz. 15:00 zgromadziliśmy się wszyscy w kościele, gdzie miała miejsce Droga Krzyżowa, bez której nie wyobrażamy sobie dnia wspólnoty w okresie Wielkiego Postu. Rozważania stacji Drogi Krzyżowej, osnute wokół tegorocznego hasła roku duszpasterskiego „Posłani w pokoju Chrystusa”, przygotowały poszczególne Kręgi DK. W wielu z nich przewijali się wątek wołania o pokój dla współczesnego świata, a szczególnie dla ogarniętej wojną Ukrainy. Ufamy, że i te nasze wołania, wplecione w ogólnoświatową modlitwę o pokój, zostaną wysłuchane i pokój powróci na umęczoną ziemię Ukrainy.

Droga krzyżowa zakończyła część modlitewno-formacyjną Dnia Wspólnoty. Ci, którzy pragnęli jeszcze trwać w tym duchu wspólnoty, mieli jeszcze na to czas przy kawie, herbacie i cieście. Nadmienić należy, że na czas formacji, wszystkie dzieci miały zapewnioną fachową opiekę, za co dziękujemy Diakonii Wychowawczej.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że nas zgromadził i pozwolił przeżyć ten Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła naszego rejonu. Ten czas pozwala nam poczuć ducha wspólnoty, docenić to jak wiele daje nam wspólna formacja, wspólne podążanie w jednym kierunku. Dziękujemy więc Bogu i za założyciela naszego Ruchu, sługę bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który tworząc podwaliny Ruchu Światło-Życie, wyprzedził swoją epokę o kilkadziesiąt lat. My widzimy jak wiele dobra jest w żywej wspólnocie Kościoła, której nasz rejon jest malutką cząstką.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu, za zaangażowanie, wsparcie i każde dobre słowo. Dobrze że jesteście.
Iwonka i Jasiu Iwankowicz
Para Rejonowa DK