Zaproszenie na DSADK

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej!

We wspólnocie Domowego Kościoła nie ma granic rozwoju. Człowiek, to ktoś wielki, bo podobny do samego Boga, ale jednocześnie ktoś wielce zagrożony: własną słabością oraz słabościami ludzi, którzy go otaczają. Zdajemy sobie sprawę z tego, że także wtedy, gdy uczciwie i wytrwale wprowadzamy w nasze życie zobowiązania, jesteśmy wierni zasadom DK, uczestniczymy w rekolekcjach formacyjnych DK, to mimo wszystko w dalszym ciągu pozostajemy kimś niedoskonałym, zagrożonym, kimś, komu nie wolno spocząć na laurach.

We wspólnocie Domowego Kościoła Bóg przemienia nas w Nowego Człowieka. Im bardziej radykalna jest nasza przemiana, im bardziej głęboki jest nasz rozwój duchowy, tym bardziej docierają do naszej świadomości słowa Jezusa, że zbawiony będzie tylko ten, kto wytrwa do końca. Aby kroczyć drogą błogosławieństwa i radości potrzebna jest czujność, dyscyplina, pokora, wytrwałość w dobrym, korzystanie z łaski Boga i z pomocy wspólnoty. „Jestem podobny do Boga, ale Nim nie jestem i nigdy nie będę. Jedynie Bóg nie musi czuwać nad sobą, nad swoim zachowaniem, gdyż On jest samą Miłością. We mnie natomiast jest nie tylko miłość i mądrość, ale także egoizm, słabość, naiwność i grzeszność”. (Na podstawie książki pt. Droga Zwycięzców, ks. M. Dziewiecki).

Potrzebujemy razem w małżeństwie kroczyć drogą charyzmatu Założyciela. Potrzebujemy zaangażowania w radosne głoszenie Ewangelii. Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez przemianę naszego życia. „Pragniemy przypomnieć, że celem formacyjnym w DK jest umocnienie rodziny poprzez pogłębianie duchowości małżeńskiej i troskę o stworzenie właściwego środowiska dla wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. W DK rodzina jest podstawowym miejscem formacji. Krąg zaś jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej, jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu”. (List Kręgu Centralnego 2007/2008 rok, Zasady DK p. 17).

Aby głębiej odkrywać tożsamość wspólnoty, w którą się włączyliśmy pragniemy gorąco zaprosić Wasze Małżeństwa na Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów, który odbędzie się 27.11.2021 roku w Chojnicach w parafii MB Fatimskiej.

Drodzy Małżonkowie! Kochające się małżeństwo musi mieć dla siebie czas. Diecezjalny Dzień Skupienia, to czas obdarowywania Waszego małżeństwa radością wspólnoty. Bóg mówi: Mam tyle do ofiarowania Waszemu Małżeństwu!

Z darem jedności
Wioletta i Andrzej Jasińscy
Para Diecezjalna DK Diecezji Pelplińskiej


Zapisy i szczegóły na stronie wydarzenia.