Krąg Domowego Kościoła rejonu tczewskiego

W dniu 17.11.2021  roku  odbył się Krąg  DK rejonu tczewskiego.

Część 1  – Dzielenie się Życiem  

      Przy herbacie, kawie i ciastkach pary animatorskie zaprezentowały prowadzone przez  siebie kręgi według zaproponowanego wcześniej porządku, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, na podstawie których odbywa się praca w kręgu, przebiegu  spotkania (zachowanie 3 części  spotkania,  prowadzenie modlitwy  spontanicznej po Słowie Bożym, odmawianie różańca  z dopowiedzeniami, przestrzeganie czasu spotkania) oraz frekwencji małżonków i obecności moderatora/opiekuna. Animatorzy przedstawili również formację jaką mają poszczególne małżeństwa. 

      Z dwunastu kręgów w pierwszej turze referowało 6 par animatorskich: Asia i Tomek, Teresa i Wojtek, Elżbieta i Adam, Ilona i Mirek, Monika i Sławek oraz Irena i Leszek.  

      Oni też przedstawili Patronów swoich  kręgów:  

  • Monika i Sławek  Parafia NMP Matki Kościoła w Tczewie  –  św. Paweł ;
  • Asia i Tomek   Parafia pw. Wszystkich Świętych w Skórczu  –  św. Zelia i Ludwik Martin ;
  • Wojtek i Teresa Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Cerkwi – św.Ireneusz;
  • Ela i Adam Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim –  św.Katarzyna;
  • Ilona i Mirek Parafia św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim   –  św. Wojciech;
  • Irena i Leszek Parafia NMP Matki Kościoła w Tczewie –  św. Charbel.

Na kolejnym spotkaniu Kręgu w rejonie poznamy jakich to świętych patronów obrały 

Ponownie zwróciliśmy się do małżonków z prośbą o zgłaszanie chętnych do posługi w   diakonii liturgicznej, muzycznej i gospodarczej. Sposobność zapisania się będzie na RDW. 

     Krąg rejonowy zaaprobował powołanie Diakonii Par Pilotujących Kręgi w rejonie w celu  permanentnej formacji i stałej gotowości do posługi z nowo tworzonymi kręgami. Jednocześnie krąg rejonowy uznał za zasadne utworzenie ww. Diakoni w naszej diecezji.  

     Moderator Rejonu ks. Dariusz zaproponował, aby animatorzy podjęli w kręgach rozmowy nt. ponownego prowadzenia spotkań w oparciu o podręcznik „DOMOWY KOSCIÓŁ I rok  pracy”  celem  odnowienia i doprowadzenia małżonków do systematycznej realizacji  wszystkich zobowiązań w  codziennym życiu.

     DDSA 

     W związku ze zbliżającym się  w  dniu 27 listopada 2021 roku Diecezjalnym Dniem  Skupienia Animatorów w Chojnicach omówiliśmy nasz udział i rozdzieliliśmy zadania, jakie    nam powierzono tj. modlitwę wiernych (Asia i Tomek) i dary (Krystian i Celina). 

     RDW

     Dnia 4 grudnia spotkamy się na  Rejonowym Dniu Wspólnoty w Bielawkach, w związku z tym omówiliśmy program i rozdzieliliśmy na kręgi posługi, tak aby każdy włączył się w przygotowania. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewni krąg Lidki i Jacka, pierwsze czytanie zabezpieczy Wojtek, psalm zaśpiewa osoba z kręgu Piotra i Weroniki, modlitwę      wiernych przygotuje i odczyta Lidia.  Dary  poniosą Ilona i Mirek, a komentarz do czytań przygotuje i odczyta krąg św. Katarzyny.   Organizacją stołu z poczęstunkiem zajmie się krąg św. Małżonków Martin oraz krąg Sylwii i  Mariusza.  

     Część modlitewna 

 Po Zapaleniu świecy,  Pieśnią do Ducha Świętego ”Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę”, uwielbiliśmy Boga prosząc o łaski i światło.Kasia odczytała Ewangelię z dnia wg. Św. Łukasza 19,11-28.Po krótkim rozważaniu słowa Bożego nastąpiła  modlitwa spontaniczna, jako odp. na słowo Boże, po czym odmówiliśmy dziesiątkę różańca – część Chwalebna – Zmartwychwstanie z  dopowiedzeniami.

    W Modlitwie za wstawiennictwem ks. Franciszka Blachnickiego prosiliśmy Boga Ojca o rychłą Jego beatyfikację i łaski dla rejonu tczewskiego.Zakończyliśmy Krąg błogosławieństwem, którego udzielił ks. Dariusz. 

    Dziękujemy wszystkim parom animatorskim za obecność i wspólną modlitwę, tych zaś, którzy ze względów zdrowotnych i zawodowych byli z nami obecni duchem,  serdecznie pozdrawiamy.

Do zobaczenia  na RDW. 

Ewa i Janusz Sala