Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu Chojnickiego

Około 120 osób zgromadziła się 30 października 2021 r. w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach na Rejonowym Dniu Wspólnoty Domowego Kościoła. Po okresie pandemicznych ograniczeń, każdy z nas z radością i niecierpliwością oczekiwał tego spotkania.

Po tradycyjnym powitaniu wspólnoty przez Parę Rejonową miała miejsce prezentacja poszczególnych Kręgów istniejących w rejonie i zawiązanie wspólnoty. W imieniu Proboszcza parafii  „fatimskiej” zebranych przywitał ks. Marek Łopata, który poprowadził też modlitwę do Ducha  Świętego.  Po tej modlitwie poprosił Parę Rejonowa o zapalenie świecy OAZY. Kolejnym punktem spotkania była konferencja wygłoszona przez obecnego na spotkaniu Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła  ks. Roberta Kierbica. Ks. Robert swoje rozważania poprowadził wokół tegorocznego hasła Ruchu Światło-Życie „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, które stanowią jedną z głównych idei nauczania sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Ks. Robert ukazał nam, że życie w prawdzie często nosi za sobą krzyż. Krzyż odrzucenia, krzyż wyśmiania a nawet przeładowań. Jednak prawdziwa wolność wymaga dążenia do prawdy, nawet za cenę krzyża, bo Prawda nas wyzwala. Tak przyjęty krzyż nie jest bezsensownym cierpieniem, ale drogą prowadzącą do Nieba. W swojej konferencji wielokrotnie podkreślał, że wolność nie polega na robieniu wszystkiego co się chce, ale na wyborze pomiędzy tym co ofiaruje świat, a tym do właściwe, dobre, co czyni nas nowym człowiekiem i prowadzi do Boga. W kształtowaniu postaw człowieka prawdziwie wolnego pomagają nam, m.in. zobowiązania podejmowane przez każde z małżeństw w ramach formacji  Domowego Kościoła. 

Kolejnym punktem Dnia Wspólnoty były spotkania w Kręgach, na których zastanowiono się czy i jak objawia się nasza wdzięczność w stosunku do Boga. Wcześniej każde z małżeństw otrzymało wydrukowane teksty z fragmentem książki sługi bożego ks. F. Blachnicki, “Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy” do rozważenia na Kręgu oraz wybrany fragment Słowa Bożego na Namiot Spotkania. Podsumowaniem pracy ośmiu Kręgów były wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych grup, w których wybrzmiewała wdzięczność za dar wspólnoty, za samo spotkanie, za możliwość dzielenia się doświadczeniem pomiędzy członkami Ruchu z różnym stażem przynależności. Ten wątek daru ubogacenia „międzypokoleniowego” wybrzmiewał w większości wypowiedzi, co świadczy o bardzo rodzinnym charakterze naszego Ruchu i potrzebie dzielenia się doświadczeniami poszczególnych małżeństw.

Rozpoczęte na Kręgach rozmowy były z powodzeniem kontynuowane w trakcie obiadu – agapy. Przy posiłku, a także przy kawie i cieście, trwały radosne i twórcze dyskusje, dzielenie się przeżyciami z ostatniego czasu pandemii, swoimi wspomnieniami z rekolekcji oraz z śródrocznej pracy w Kręgach. Można było zamienić słowo z osobą dawno nie widzianą, a także z osobami nowo poznanymi. Było gwarno i wesoło, gdyż wokół pełno biegających i bawiących się dzieci. Wszyscy ochoczo włączali się nie tylko w rozmowy, ale i w różne posługi, także przy myciu naczyń. 

Zwieńczeniem Rejonowego Dnia Wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Chojnickiego była uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez pięciu kapłanów związanych z naszym Ruchem. Głównym celebransem był ks. Robert Kierbic. Homilię w trakcie Mszy św. wygłosił ks. Tomasz Mońko, proboszcz miejscowej parafii a zarazem Moderator Rejonowy Domowego Kościoła. Nawiązując do czytanego w trakcie liturgii fragmentu Ewangelii o niewidomym Bartymeuszu pokazał, że każdy z nas jest niewidomym, dopóki na swej drodze nie zobaczy Jezusa. Domowy Kościół, jak i cały Ruch Światło-Życie, jest takim miejscem, gdzie spotykamy Jezusa. 
Wśród kapłanów celebrujących Mszę św.  byli także: ks. Piotra Kotras opiekujący się Kręgiem DK w parafii Wniebowzięcia NMP w Koronowie, ks. Krystian Fedek z parafii pw. św. Jakuba w Człuchowie oraz ks. Marek Łopata, opiekun jednego z Kręgów DK  przy parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach. We wcześniejszych godzinach naszej Wspólnocie towarzyszył także ks. Jarosław Kaźmierczak, proboszcz i opiekun kilku Kręgów DK w Nowej Cerkwii.

W trakcie Eucharystii miało miejsce uroczyste przyjęcie do naszej wspólnoty czterech nowych Kręgów, które rozpoczęły samodzielną pracę po zakończeniu pilotażu. Dwa z tych Kręgów powstały przy parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach (parami pilotującymi byli Basia i Hilary Szulc oraz Renia i Andrzej Borzych, a opiekunem jest ks. Tomek Mońko), jeden przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (parą pilotującą byli Maria i Marek Górnowicz, opiekunem jest natomiast ks. Janusz Chyła) a jeden przy parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie (pilotującymi byli Kasia i Kamil Michalscy, opiekę duszpasterską sprawuje ks. Krystian Fedek). Za posługę pilotowania kręgów oraz opiekę duszpasterską wdzięczni są zarówno nowi członkowie Domowego Kościoła jak i cała Wspólnota rejonowa. 
Małżeństwa z nowych Kręgów, po złożeniu uroczystego aktu przystąpienia do Ruchu, otrzymali z rąk ks. Roberta i swoich par pilotujących, zapalone świece, jako symbol Chrystusa, który jest światłem. Otrzymali także drobne podarunki od swoich par pilotujących oraz od Pary Rejonowej, która w imieniu całego Rejony, obdarzyła ich kompletami książek dotyczących realizacji zobowiązań w Domowym Kościele.  Po tym uroczystym akcie Rejon nasz liczy 19 Kręgów DK, a w trakcie pilotowania jest kolejnych 6 Kręgów. Tak więc, mimo problemów covidowych, Rejon rozrasta się, za co jesteśmy wdzięczni Bogu.

Do uczestników Naszej Wspólnoty swoje serdeczne słowo pozdrowienia skierowała też Para Diecezjalna Domowego Kościoła – Wioletta i Andrzej Jasińscy, których list odczytali Basia i Henio Urbańscy.

Na zakończenie spotkania wszyscy odmówiliśmy, w intencji zmarłych członków naszej Wspólnoty, Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Za ten piękny, pełen modlitwy, głębokich przeżyć, a także radości i ducha wspólnoty dzień, dziękujemy Panu Bogu i Niepokalanej Matce Kościoła. Swoją wdzięczność wyrażamy też księżom obecnym wśród nas na spotkaniu, a także wszystkim księżom opiekującym się poszczególnymi Kręgami. Szczególne  podziękowania kierujemy do Diakonii Wychowawczej, Basi i Mariusza Pawlak oraz Reni Borzych wspomaganych przez młodzież, za opiekę i zorganizowanie czasu dla kilkudziesięcioosobowej grupy dzieci. Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział, zaangażowanie i dar wspólnoty.

Iwonka i Jasiu Iwankowicz
Para Rejonowa DK