Od Centralnej Diakonii Jedności

Centralna Diakonia Jedności, podczas spotkania online 9 maja, poruszyła wiele istotnych dla nas tematów.  Rekolekcje letnie, Centralna Oaza Matka w rzeczywistości epidemii, a także obchody 100- lecia urodzin św. Jana Pawła II oraz ks. Franciszka Blachnickiego. Wnioski ze spotkania CDJ przekazane w komunikacie od Moderatora Generalnego ks. Marka Sędka znajdziecie poniżej.

Drodzy Bracia i Siostry z Ruchu Światło-Życie!

W sobotę 9 maja odbyło się (online) spotkanie Centralnej Diakonii Jedności, na którym zostały podjęte następujące tematy:

Drodzy Bracia i Siostry z Ruchu Światło-Życie!

W sobotę 9 maja odbyło się (online) spotkanie Centralnej Diakonii Jedności, na którym zostały podjęte następujące tematy:

OAZY ŻYWEGO KOŚCIOŁA 2020

Jak wszyscy wiemy, sytuacja jest dynamiczna i trudno już dziś podejmować ostateczne decyzje. Nadzieją napawają ostatnie informacje o uzgodnieniach pomiędzy ministerstwami, które dotyczą możliwości organizowania wakacyjnych wyjazdów, także dla większych grup dzieci i młodzieży. Nie ma potrzeby w tym miejscu ich omawiać, zobaczymy jakie będą końcowe rozstrzygnięcia. Niemniej jednak jeśli chodzi o tegoroczne oazy dla dzieci i młodzieży – bo Domowy Kościół wypracował własne zasady – to staramy się w duchu odpowiedzialności za powierzonych nam uczestników wspólnot, dostosować formy rekolekcji do obecnych możliwości, wynikających z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Moderatorzy diecezjalni wraz z członkami diakonii oaz rekolekcyjnych, zgodnie z postulatami zawartymi w przesłanym komunikacie z dnia 28 IV br. rozważają różne sposoby zaradzenia powstałej sytuacji. Jeszcze raz zachęcam księży moderatorów do indywidualnych konsultacji z tym związanych oraz zapraszam na Kolegium Moderatorów (on-line) w dniu 1 czerwca br.

CENTRALNA OAZA MATKA

Zmaganie się ze skutkami pandemii koronawirusa w oczywisty sposób zmieni sposób przeżywania tegorocznej Centralnej Oazy Matki. Obrzęd błogosławienia animatorów oraz wręczania im krzyży do wypełniania posługi animatorskiej w tym roku będzie odbywał się w poszczególnych diecezjach, w terminach wyznaczonych przez moderatorów i diakonie diecezjalne Ruchu. Do Krościenka zapraszamy na COM tylko nieliczne osoby, co jest podyktowane obowiązującymi przepisami sanitarnymi dotyczącymi zgromadzeń liturgicznych. Proszę moderatorów poszczególnych filii o wyznaczenie maksimum pięciu osób do delegacji na COM, które także odbiorą i przekażą poszczególnym diecezjom świece tegorocznych oaz. Oprócz nich zapraszamy po pięć osób z diakonii liturgicznej, muzycznej i modlitwy – przygotowujących poszczególne punkty programu. Pozostałe osoby zachęcamy do śledzenia transmisji internetowej na stronie www.oaza.pl

Program tegorocznej Centralnej Oazy Matki będzie analogiczny do lat poprzednich. Delegatów wymienionych w poprzednim punkcie zapraszamy do Krościenka albo na całość programu, albo przynajmniej na następujące punkty (te punkty będziemy transmitować również online):

– w sobotę 30 maja: Eucharystia wigilii Zesłania Ducha Świętego (godz. 16), nieszpory i czuwanie (początek o godz. 19.00)

– w niedzielę 31 maja: Jutrznia z błogosławieństwem świec (godz. 9) i ponowieniem Aktu zawierzenia Niepokalanej Ruchu.

W poniedziałek 1 czerwca (godz. 10–13) odbędzie się, poprzez platformę Zoom, Kolegium Moderatorów. Link do udziału w kolegium zostanie przesłany osobom w nim uczestniczącym na ich adres mailowy w piątek 29 maja.

Cały program tegorocznej Centralnej Oazy Matki będzie zamieszczony na stronie: www.oaza.pl

Uczestników – delegatów na COM w Krościenku, prosimy o zgłoszenie się na adres do dnia 25 maja br. Zapotrzebowanie na świece oaz zgłaszamy do dnia 20 maja br. na adres

STULECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

18 maja br. przypada stulecie urodzin świętego Jana Pawła II, wielkiego protektora naszego Ruchu. Wobec sytuacji pandemii na szczeblu centralnym Ruchu proponujemy uczczenie tej rocznicy w podwójny sposób:

a.    W najbliższą sobotę 16 maja, czyli w terminie odwołanej pielgrzymki do Kalisza, Domowy Kościół zaprasza nas m.in. do wysłuchania konferencji o. Bartłomieja Parysa (SVD) omawiającej związek ówczesnego kardynała a późniejszego papieża Jana Pawła II z naszym Ruchem. Link do konferencji zostanie zamieszczony na stronie: www.oaza.pl

b.    W sam dzień stulecia urodzin Jana Pawła II, w dniu 18 maja o godz. 20.30, również za pośrednictwem strony: www.oaza.pl będzie można duchowo łączyć się z uczestnikami modlitwy, która odbędzie się w kaplicy Chrystusa Sługi na Kopiej Górce w Krościenku n. Dunajcem.

Zachęcamy także do podejmowania inicjatyw lokalnych upamiętniających tę ważną dla całego Kościoła rocznicę.

PRZYGOTOWANIE DO OBCHODÓW STULECIA URODZIN KS. F. BLACHNICKIEGO

Już niebawem, począwszy od Podsumowania OŻK 2020, rozpoczniemy stacje obchodów stulecia urodzin Założyciela naszego Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego. Szczegółowe propozycje przeżywania tego jubileuszu zostaną przedstawione na początku czerwca, po Centralnej Oazie Matce.

Pozdrawiam serdecznie, życząc wszystkim prawdziwej dojrzałości w Chrystusie i zapewniając o modlitwie.

ks. Marek Sędek