Modlitwa dialogiem Boga i człowieka – OM luty

21-23 lutego  w Pelplinie odbyła się Lutowa Oaza Modlitwy. 

W tym czasie rozważaliśmy treść 6. Drogowskazu Nowego Człowieka – Modlitwy. Modlitwy jako dialogu człowieka z Bogiem, którego dwa elementy są szczególnie istotne: mówienie oraz słuchanie. Między innymi na ten aspekt zwrócił uwagę ks. Andrzej Lojtek podczas wygłoszonej dla nas konferencji, która wprowadziła nas w pracę na spotkaniach w grupach.

Ostatniej Oazie Modlitwy przed Wielkim Postem również towarzyszyła zabawa karnawałowa, która w ramach pogodnego wieczoru odbyła się w sobotni wieczór. Udaną zabawę zakończyliśmy wspólną modlitwą na koniec dnia.

Tradycyjnie już w niedzielny poranek był szczególny dla grup po ONŻ I, które podczas Celebracji Słowa przyjęły kolejny krok w formacji deuterokatechumenalnej.